RJ1034 Kapitoly z ruské literatury 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12+12 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alexandra Gončarenko (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Podmínkou pro zapsaní předmětu je dobrá znalost ruštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje studentovy znalosti v oblasti uměleckých proudů, směrů a osobností ruské literatury 2. pol. 20. století. Formou vybraných kapitol rozšiřuje a systematizuje dosavadní poznatky o významných událostech v daném období. Studenti budou také rozvíjet své literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období ruské literatury. Budou schopni analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Na konci tohoto kurzu bude student schopen kriticky interpretovat a analyzovat vybraná literární díla.
Osnova
 • Přednáška: 1.Poezie 60. – 80. let. Tzv. estrádní poezie, autorská píseň, poezie ruského rocku
 • 2.Klíčová témata ruské prózy 2. poloviny století. Tzv. vesnická próza, téma války, GULAGu
 • 3.Literární procesy na konci 20. století. Tzv. navrácená literatura, literatura s tematikou „kultu osobnosti“, ruská postmoderna
 • 4.Ruská próza na konci 20. století
 • 5.Ruská poezie na konci 20. století
 • 6.Ruské drama na konci 20. století
 • Obsah seminářů tematicky navazuje na témata přednášek.
Literatura
 • ABELJUK, J., POLIVANOV, K. Istorija russkoj litěratury XX veka: Kniga dlja prosveščonnych učitělej i učenikov. Kn. 1: Načalo XX veka. Moskva, 2009.
 • AGENOSOV, V. a kol. Russkaja litěratura XX veka. 11 klass. (Učebnik v dvuch časťach.) Moskva, 2013.
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007. ISBN 9788024612010.
 • ABELJUK, J., POLIVANOV, K. Istorija russkoj litěratury XX veka: Kniga dlja prosveščonnych učitělej i učenikov. Kn. 2: Posle revoljucij. Moskva, 2009.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři. Studenti zpracují téma, které se týká literární tvorby jednoho z autorů 2. poloviny 20. století.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.