RJ1036 Konverzační cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v ruštině, konkrétně:
– rozvíjení schopnosti komunikovat v rámci vybraných témat;
– rozvoj interakčních dovedností v ústním a písemném projevu;
– zdokonalení připraveného i spontánního ústního projevu;
– upevnění dovedností a znalostí z fonetiky a fonologie;
– upevnění již známé slovní zásoby a její rozšíření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
– rozumět přečteným textům a nahrávkám v ruském jazyce;
– vyjadřovat se na zadané téma;
– použít potřebnou slovní zásobu v ústním a písemném projevu.
Osnova
 • 1. Volný čas: knižní, hudební a filmové žánry, jejich námět.
 • 2. Příroda: přírodní jevy a klimatické podmínky.
 • 3. Domácí spotřebiče a jejich funkce.
 • 4. Místa, kde se dá najíst. Vaření: recept a základní úkony.
 • 5. Východoslovanská kuchyně.
 • 6. Dopravní prostředky a způsoby dopravy ve světě.
 • 7. Frazeologie: slovesa pohybu v přeneseném významu.
 • 8. Druhy dovolených a výletů. Balíme na cestu.
 • 9. Zajímavé festivaly a svátky ve světě. Cestujeme letadlem.
 • 10. Internet: formální vs. neformální projev.
 • 11. Internet: nákupy v e-shopu.
 • 12. Opakování.
Literatura
  doporučená literatura
 • MOZELOVA, Irina. Russkij suvenir: Èlementarnyj uroven’: Učebnyj kompleks po russkomu jazyku dlja inostrancev. Učebnik. Moskva: Russkij jazyk. Kursy. 160 s. 2018.
 • MOZELOVA, Irina. Russkij suvenir: Bazovyj uroven’: Učebnyj kompleks po russkomu jazyku dlja inostrancev. Učebnik. Moskva: Russkij jazyk. Kursy. 168 s. 2018.
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: [Pero], 2019, 139 stran. ISBN 9785604073339. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: Pero, 2019, 147 stran. ISBN 9785001229940. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 141 stran. ISBN 9785990898318. info
 • GOLOVATINA, Varvara, Veronika MISTROVÁ a Maria MOLCHAN. Tvoj šans A2 : ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2019, 160 stran. ISBN 9788074895098. info
Výukové metody
– čtení a poslech ruských textů;
– práce s audiovizuálními zdroji;
– hraní jazykových her;
– konverzace ve dvojicích i skupinách;
– pravidelné zadávání povinných domácích úkolů;
– průběžná samostatná příprava.
Metody hodnocení
Ústní zápočet: prezentace na vybrané téma připravená a odprezentovaná ve dvojicích (ověření dovednosti vedení připraveného monologického projevu); skupinová diskuse (ověření dovednosti komunikace a interakce).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Informace o ukončení předmětu pro vyjíždějící studující do zahraničí:
a) na základě individuálního posouzení lze uznat obsahově odpovídající předmět v zahraničí, který bude řádně absolvován a ukončen;

b) v opačném případě je třeba pro připuštění ke zkoušce odevzdat povinné domácí úkoly, po návratu ze zahraničí projít ústním kolokviem.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.