RJ1036 Konverzační cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností a komunikativních schopností studenta, rozšíření slovní zásoby, procvičování dovednosti čtení a poslechu s porozuměním a schopnosti vytvářet dialogy na zadané téma.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozumět přečteným textům a nahrávkám v ruském jazyce;
- vyjadřovat se na zadané téma;
- použit potřebnou slovní zásobu v ústním a písemném projevu.
Osnova
 • 1-2.Volný čas. Záliby, koníčky.
 • 3.Počasí. Roční období.
 • 4-5. Jídlo. V restauraci.
 • 6-7. Doprava
 • 8-9. Kolem světa
 • 10-11.Internet. Online chat.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018. 151 stran. ISBN 9785990898301. info
  doporučená literatura
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: [Pero], 2019. 139 stran. ISBN 9785604073339. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: Pero, 2019. 147 stran. ISBN 9785001229940. info
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025125960. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  neurčeno
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018. 141 stran. ISBN 9785990898318. info
Výukové metody
Konverzační cvičení. Průběžná domácí příprava, čtení a poslech textů v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Ústní zápočet – konverzace s vyučujícím na zvolené téma. Povinná účast na seminářích. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je třeba doložit řádnou omluvenkou.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je zaměřen především na rozvíjení řečových dovedností studentů a získaných jazykových znalostí. V semináři studenti pokračují v upevňování fonetiky, pravopisu, gramatiky, v rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním, po¬slechu originálních ruských textů a nácviku ústního i písemného projevu. Součástí seminářů je práce s autentickými audio a video materiály. Doporučuji webové stránky www.gramota.ru www.yandex.ru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.