RJ1028 Jazykový seminář 2

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu RJ1027 Jazykový seminář 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti studentů (čtení a poslech, ústní a písemný projev), rozvíjet dialogickou a monologickou řeč.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student je schopen rozumět ruským autentickým textům a nahrávkám, ovládá psací azbuku a základní gramatická pravidla, umí číst texty v ruském jazyce a mluvit na zadaná témata, je schopen vytvořit dialog a monolog na zadané téma, aplikuje získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1.-2. Jak odpočíváte? Popis odpočinku. Den svatého Valentýna.
 • 3. Počasí. Roční období.
 • 4.-5. Moje oblíbené jídlo. Co umíš uvařit? Jaké znáš recepty? 1.dubna.
 • 6. V restauraci. Jarní svátky.
 • 7.-8. Doprava ve městě a mimo město. Jak jezdím do školy/do práce?
 • 9.-10. Druhy dopravních prostředků. Výhody a nevýhody. Kolik stojí jízdenky/letenky?
 • 11.-12. Normy správného vedení telefonického rozhovoru v ruštině. Květnové svátky.
Literatura
  doporučená literatura
 • GOLOVATINA, Varvara, Veronika MISTROVÁ a Maria MOLCHAN. Tvoj šans A2: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň: Fraus, 2019. ISBN 978-80-7489-509-8.
 • LEBEDEVA, Marija Nikolaevna. Russkij jazyk s ulybkoj. Korotkie Istrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978-5-88337-264-2
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: [Pero], 2019, 139 stran. ISBN 9785604073339. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Edited by Vladlena Pereklad. Moskva: Pero, 2019, 147 stran. ISBN 9785001229940. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 141 stran. ISBN 9785990898318. info
 • DOLMATOVA, Olia a Ekaterina NOVACAC. Točka Ru : Russian course. Moskva: Pero, 2018, 151 stran. ISBN 9785990898301. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002, 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999, 125 stran. ISBN 808592756X. info
Výukové metody
Seminář. Samostatná domácí příprava, čtení a poslech textů v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích, pravidelné plnění zadaných domácích úkolů. Vypracování závěrečné eseje na zadané téma a její odevzdání.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Povinná účast na seminářích. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je třeba doložit řádnou omluvenkou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.