RJ1029 Jazykový seminář 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (cvičící)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1029/Kombi01: Pá 17. 9. 14:00–15:50 Ruské centrum, Pá 1. 10. 14:00–15:50 Ruské centrum, Pá 15. 10. 14:00–15:50 Ruské centrum, Pá 5. 11. 14:00–15:50 Ruské centrum, Pá 19. 11. 14:00–15:50 Ruské centrum, Pá 3. 12. 14:00–15:50 Ruské centrum, A. Čermáková
RJ1029/Prez01: St 22. 9. až St 15. 12. St 11:00–11:50 Ruské centrum, J. Krejčí
Předpoklady
Vyučovacím jazykem daného předmětu je ruština, požaduje se znalost ruského jazyka na úrovní A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení vědomostí z praktických jazykových cvičení. Dále pak nácvik ústního i písemného projevu, gramatických a komunikativních dovedností. Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat.
Výstupy z učení
Studenti zdokonalí ústní projev po stránce fonetické, lexikální i gramatické, souběžně rozvíjí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky.
Osnova
 • 1.Kým chci být a kde chci pracovat?
 • 2.Jaká jsou prestižní povolání současnosti?
 • 3.Co si žádá pracovní trh?
 • 4.Cesty ke zdraví.
 • 5.Civilizační nemoci.
 • 6.Návštěva u lékaře.
 • 7.Dovolená v hotelu.
 • 8.Rezervace pokoje.
 • 9.Zařízení hotelového pokoje.
 • 10.Práce s počítačem a Internetem.
 • 11. Vyhledávání informací.
 • 12.Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025125960. info
  doporučená literatura
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Cvičení na rozvoj řečových dovedností: čtení, poslechu s porozuměním, psaní a mluvení. Vypracování úvah na zadané téma a odevzdání nejpozději v posledním týdnu výuky je podmínkou pro udělení zápočtu.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Pravidelné plnění úkolů. Vypracování úvahy na zadané téma a odevzdání nejpozději v posledním týdnu výuky.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář. Studenti odevzdají v průběhu semestru písemně vypracované eseje na zadané téma.
Studijní opory:
Elektronické slovníky
http://gramota.ru/slovari
http://vidahl.agava.ru/
http://www.aif.ru/
http://kp.ru/
http://echo.msk.ru/
http://lenta.ru/
http://rian.ru/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1029