RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (cvičící)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1062/Kombi01: Pá 30. 10. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 13. 11. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 11. 12. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 8. 1. 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Čermáková
RJ1062/Prez01: Út 12:00–13:50 Ruské centrum, T. Savchenko
RJ1062/Prez02: Čt 12:00–13:50 Ruské centrum, A. Čermáková
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti studentů (čtení a poslech, ústní a písemný projev), rozvíjet dialogickou a monologickou řeč, rozšířit slovní zásobu a prohloubit poznatky o gramatice ruštiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
konverzovat v rámci probraných témat na úrovni A2;
správně používat gramatické tvary;
komunikovat v ruském jazyce s použitím nového lexika;
aplikovat získané znalosti k správnému psaní v ruském jazyce.
Osnova
 • 1. Profese.
 • 2. Zajímavá povolání a trh práce.
 • 3. Vzdělání a zaměstnání.
 • 4.Zdraví je nejdražší ze všeho.
 • 5. Názvy nemocí.
 • 6. V poliklinice.
 • 7. Hotel.
 • 8-9. Charakteristika jednotlivých typů hotelů.
 • 10. Nové technologie.
 • 11. Počítače. Internet.
 • 12. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  neurčeno
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass!ruština pro střední školy : učebnice a pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Klett, 2012. 300 s. ISBN 9788073970673. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
Výukové metody
Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena. Studenti plní zadané úkoly, aktivně pracují v hodině, čtou a poslouchají texty v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Ukončení - kolokvium (písemná a ústní část).
Po úspěšném zvládnutí písemného testu může student přistoupit k ústní části, která zahrnuje: konverzaci dle témat, osvojených během celého roku, četba ruského textu (100 - 130 stran), poslech (audio, video, DVD - min. 1 film). Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta, pozornost je věnována jazykovým složkám zvolených témat, gramatické a lexikální struktury jsou procvičovány na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Předmět nabízí přípravná cvičení pro vylepšení ústního a písemného vyjadřování, situační cvičení, besedy a diskuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1062