RJ1063 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1063/Kombi01: Pá 23. 2. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 1. 3. 16:00–17:50 učebna 12, Pá 22. 3. 16:00–17:50 učebna 62, Pá 19. 4. 8:00–9:50 učebna 62, Pá 26. 4. 14:00–15:50 učebna 62, Pá 10. 5. 12:00–13:50 učebna 62, A. Čermáková
RJ1063/Prez01: St 9:00–10:50 učebna 55, A. Čermáková
RJ1063/Prez02: St 11:00–12:50 učebna 62, A. Čermáková
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti studentů, rozvíjet schopnost ústního a písemného projevu, posílit gramatické dovednosti, zlepšit výslovnost a rozvíjet umění aplikovat získané znalosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
komunikovat v ruštině v rámci probraných okruhů s použitím nového lexika;
rozumět textům a poslechům v ruštině na úrovni A2-B1;
správně vyslovovat ruská slova a intonovat ruské věty;
použít získané znalosti o gramatice ruštiny v psaném a ústním projevu.
Osnova
 • 1-2.Uklízíš rád? Prostředky k úklidu.
 • 3. Jaké bude zítra počasí? Jaké mám rád počasí. Popis počasí ideálního dne
 • 4-6. Charakter. Vlastnosti.
 • 7-8. Oblečení. Móda.
 • 9-10. Dopravní značky. Řízení auta.
 • 11-12. Na poště. V bance.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014, 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007, 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004, 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999, 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, poslech a četba ruských textů. Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena.
Metody hodnocení
Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena. Zápočet se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část - test (účivo celého semestru).
Po úspěšném zvladnutí písemného testu může student dělat ústní část zápočtu, která zahrnuje:
konverzaci dle osvojených během celého roku témat;
četbu ruského textu (180-200 stran);
poslech (audio, video, DVD - min. 1 ruský film).
Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta. V kurzu se student seznámí se základními principy ruského pravopisu a obtížnými jazykovými jevy v porovnání s českým jazykem. Teoretické znalosti jsou procvičovány na materiále lexikálních, gramatických a fonetických cvičení, textech a videonahrávkách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ1063