RJ1062 Praktická jazyková cvičení 3

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti studentů (čtení a poslech, ústní a písemný projev), rozvíjet dialogickou a monologickou řeč, rozšířit slovní zásobu a prohloubit poznatky o gramatice ruštiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
konverzovat v rámci probraných témat na úrovni A2;
správně používat gramatické tvary;
komunikovat v ruském jazyce s použitím nového lexika;
aplikovat získané znalosti k správnému psaní v ruském jazyce.
Osnova
 • 1. - 2. Profese. Zajímavá povolání a trh práce. Vzdělání a zaměstnání. Konstrukce typu что бы они ни говорили. 3. - 4.Zdraví je nejdražší ze všeho. V poliklinice. Názvy nemocí. Konstrukce не тот, не та, не то, не те. 5. - 6. Hotel. Charakteristika jednotlivých typů hotelů. Rozkazovácí způsob. 7. - 8. Nové technologie. Počítače. Internet. Podmínkové věty a věty s částicí ли. 9. - 10. Úklid domácnosti. Uklízíme svůj pokoj. Vazba доволен чем. Nepravidelné skloňování podstatných jmen. 11. - 12. Počasí. Předpověď počasí. Světové strany. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  neurčeno
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • ORLOVOVÁ, Natálie, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass!ruština pro střední školy : učebnice a pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Klett, 2012. 300 s. ISBN 9788073970673. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
Výukové metody
Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena. Studenti plní zadané úkoly, aktivně pracují v hodině, čtou a poslouchají texty v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Ukončení - kolokvium (písemná a ústní část).
Po úspěšném zvládnutí písemného testu může student přistoupit k ústní části, která zahrnuje: konverzaci dle témat, osvojených během celého roku, četba ruského textu (100 - 130 stran), poslech (audio, video, DVD - min. 1 film). Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta, pozornost je věnována jazykovým složkám zvolených témat, gramatické a lexikální struktury jsou procvičovány na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Předmět nabízí přípravná cvičení pro vylepšení ústního a písemného vyjadřování, situační cvičení, besedy a diskuse.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.