RJ1051 Seminář ze stylistiky ruštiny 1

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí a pochopení předmětu Stylistika ruštiny 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na seminářích budou studenti řešit praktické úkoly a zadání vycházející z teoretického základu probíraného na přednáškách. Kurz je veden v ruském jazyce. Studenti rozliší výrazy stylisticky neutrální od výrazů stylisticky konotovaných a formulují základní charakteristiku jednotlivých funkčních stylů (charakteristika obecná, lexikální, morfologická, syntaktická). Studenti se učí na textovém materiálu vymezit podstatné znaky stylistické charakteristiky a zvládnout stylistickou analýzu textu.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - provádět rozbor textu z hlediska lexikálního a stylistického; - posoudit vhodnost použití výrazu ve stylisticky různorodém kontextu a zdokonalit si dovednost při práci se slovníky; - na textovém materiálu vymezit podstatné znaky stylistické charakteristiky a zvládnou stylistickou analýzu textu; - rozlišit texty různých funkčních stylů z hlediska lexikálního, fonetického, morfologického a syntaktického.
Osnova
  • 1. – 2. Praktická stylistika, její předmět. Základní pojmy a kategorie. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby ruského jazyka. Stylistické zabarvení. Emocionálně-expresivní zabarvení. 3. – 4. Funkční styly. Jejich rozlišení z hlediska lexikálního, fonetického, morfologického a syntaktického. Ukázky a rozbor. 5. – 6. Funkční styl vědecký a jeho lexikální, fonetické, morfologické a syntaktické jazykové prostředky. Ukázky a rozbor. 7. – 8. Funkční styl publicistický a jeho lexikální, fonetické, morfologické a syntaktické jazykové prostředky. Ukázky a rozbor. 9. – 10. Funkční styl administrativní a jeho lexikální, fonetické, morfologické a syntaktické jazykové prostředky. Ukázky a rozbor. 11. – 12. Funkční styl umělecký. Funkční styl hovorový. Jejich rozlišení z hlediska jazykových prostředků lexikálních, fonetických, morfologických a syntaktických. Ukázky a rozbor.
Literatura
    doporučená literatura
  • Nedomová, Zdeňka. Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 172 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-793-9.
    neurčeno
  • VALGINA, N.S. Sovremennyj russkij jazyk. Šesté. Moskva: Logos, 2001. info
  • STOLJAROVA, J. A. Stilistika russkogo jazyka. Konspekt lekcij. V pomošč studentu. Moskva : Prior-izdat, 2004. 160s. ISBN 5-9512-0615-4.
  • SOKOLOVÁ, Jana a kol.: Leksika sovremennogo russkogo jazyka teoretičeskij i praktičeskij kurs. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003.282 s. ISBN 80-8050-600-0.
  • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9.
Výukové metody
Seminář. Docházka 90% (toleruje se 1 neúčast). Kontrola domácích úkolů.
Metody hodnocení
Studenti pravidelně plní úkoly zadané v elektronické podpoře. Podmínkou pro získání zápočtu je pravidelná příprava dle instrukcí vyučující.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=RJ2BP_STP1;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FRJ2BP_STP1%2F
Student bude schopen: - provádět rozbor textu z hlediska lexikálního a stylistického; - posoudit vhodnost použití výrazu ve stylisticky různorodém kontextu a zdokonalit si dovednost při práci se slovníky; - na textovém materiálu vymezit podstatné znaky stylistické charakteristiky a zvládnou stylistickou analýzu textu; - rozlišit texty různých funkčních stylů z hlediska lexikálního, fonetického, morfologického a syntaktického.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.