RJ1077 Ruský film 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lucie Kleinová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Minimální úroveň znalosti ruštiny A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se sovětskou a ruskou kinematografií. V rámci tohoto kurzu budou studentům nabízeny vybrané tematické okruhy (viz Osnova). Dalším cílem je rozvoj interkulturní komunikační kompetence a řečových dovedností studentů prostřednictvím autentických audiovizuálních materiálů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu studenti získají povědomí o sovětské a současné ruské filmové tvorbě. Studenti na základě získaných znalostí budou schopni komunikovat a diskutovat o ruských filmech dle žánrů a témat.
Osnova
 • 1. Dětské filmy
 • 2. Animované filmy
 • 3. Sovětská a ruská komedie a satira
 • 4. Historické filmy
 • 5. Filmové adaptace literárních děl
 • 6. Filmy s tématikou Nového roku
Literatura
  doporučená literatura
 • Что нужно знать о российском кино: https://www.culture.ru/s/god_kino/
 • История российского кинематографа: http://www.letopis.info/themes/cinematograph/istorija_rossiyskogo_kinematografa.html
 • Сайт о кино- и театральном искусстве: Kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
  neurčeno
 • Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník (Variant.) : Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, sledování filmů
Metody hodnocení
Odevzdání písemné práce - krátká analýza 6 filmů dle tematických okruhů
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
V průběhu semestru musí studenti shlédnout minimálně 6 filmů (vždy minimálně jeden v rámci každého tematického okruhu), které písemně analyzují.
Je možné ukončení předmětu i před začátkem řádného zkouškového období.
Předmět lze absolvovat bezkontaktně, docházka není povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/RJ1077