RJ1078 Ruský film 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Minimální úroveň znalosti ruštiny A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se sovětskou a ruskou kinematografií. V rámci tohoto kurzu budou studentům nabízeny vybrané tematické okruhy. Dalším cílem je rozvoj interkulturní komunikační kompetence a řečových dovedností studentů prostřednictvím autentických audiovizuálních materiálů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu studenti získají povědomí o sovětské a současné ruské filmové tvorbě. Studenti na základě získaných znalostí budou schopni komunikovat a diskutovat o ruských filmech dle žánrů a témat.
Osnova
 • V průběhu semestru se studenti seznámí s filmy z následujících tematických okruhů:
 • 1. Současná ruská komedie
 • 2. Ruský detektivní film
 • 3. Fantasy filmy
 • 4. Filmová dramata
 • 5. Válečné filmy
 • 6. Romantické filmy
Literatura
 • Что нужно знать о российском кино: https://www.culture.ru/s/god_kino/
 • История российского кинематографа: http://www.letopis.info/themes/cinematograph/istorija_rossiyskogo_kinematografa.html
 • Сайт о кино- и театральном искусстве: Kino-teatr.ru www.kino-teatr.ru
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, Marta VENCOVSKÁ a Rostislav PLESKÝ. Russko-češskij, češsko-russkij slovar` : Rusko-český, česko-ruský slovník : Rusko-český, česko-ruský slovník [SPN, 1972]. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, sledování filmů
Metody hodnocení
Odevzdání 6 písemných úkolů - krátká analýza 6 filmů dle tematických okruhů
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele

PŘEDMĚT LZE ABSOLVOVAT BEZKONTAKTNĚ (ONLINE)
V průběhu semestru musí studenti shlédnout minimálně 6 filmů (vždy minimálně jeden v rámci každého tematického okruhu), které písemně analyzují a odevzdají v zápočtovém týdnů.
Je možné ukončení předmětu i před začátkem řádného zkouškového období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1078