RJ2BP_REP2 Reálie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je žádoucí znalost ruského jazyka na úrovní úspěšného zvládnutí 1. a podzimního semestru 2. ročníku oboru RJaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s reáliemi současného Ruska, jeho tradicemi a kulturou. Poskytnout celkový přehled o vývoji malířství, hudby, divadla. Cílem je také osvojení souvislostí mezi studiem jazyka a reálií a národní konotací slova.Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1. Malířství. Ikony a ikonopisci. 2. Ruské umění 19. a 20. století. Muzea RF. 3. Ruská hudba. Folklor, klasická hudba. 4. Autorská píseň, moderní hudba. 5. Divadlo. Skomoroši, loutkové divadlo. 6. Divadlo v 19. století. Nejvýznamnější divadelní scény RF. 7. Balet. 8. Ruské sezony S. Djagileva. 9. Film. Vývoj filmového umění ve 20. století. 10. Dějiny a současnost ruského a sovětského hraného a animovaného filmu. 11. Ruský charakter. 12. Národní symboly Ruska.
Literatura
  doporučená literatura
 • Е.С.Журавлева. Страноведение России.Н.Новгород,2008. ISBN 978-5-8465-1037-1
 • POSPÍŠIL, Ivo. Rossija v centre vnimanija. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica: Univerzita Banská Bystrica, 2000. s. 53-54. Associacija rusistov Slovakii. ISBN 80-968315-3-4. info
 • FOZIKOŠ, Andrej a Taťjana REITEROVÁ. Reálie rusky mluvících zemí :osnovnyje fakty iz istorii i dějstvitel'nosti Rossii i Belarusi. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1998. 75 s. ISBN 80-85784-76-9. info
  neurčeno
 • Ermitaž : zapadnojevropejskaja živopis' (Orig.) : The Hermitage : Western European painting. info
 • Ermitaž kartinnaja galereja (Orig.) : The Hermitage picture gallery : western european painting. info
 • Gosudarstvennyj Ermitaž., Sobranije živopisi. Moskva: Izobrazitel'noje iskusstvo. info
 • VESELYJ, Artem. Gul'jaj Volga (Přít.) : Rossija, krov'ju umytaja ; Guljaj Volga. info
 • The Russian museum Leningrad : painting of the 12th-earl 20th centuries (Souběž.) : Gosudarstvennyj russkij muzej Leningrad : živopis` XII-načala XX veka. info
 • Ermitáž - Sankt Peterburk. Edited by Alessandra Fregolent. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2005. 143 s. ISBN 8024213206. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea :základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 80-7298-069-6. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • BOJCOV, I. A. a E. A. MAKUCHINA. Okno v Rossiju :dopolnitel'nyje učebnyje materialy po russkomu jazyku dlja prodvinutogo etapa obučenija. 1. vyd. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1995. 183 s. ISBN 80-88796-14-8. info
Výukové metody
Přednáška. V průběhu studia teoretická příprava ke zkoušce (bodový systém - viz. Informace učitele).
Metody hodnocení
Zkouška - písemná a ústní část. Po méně úspěšném absolvovaní písemné části zkoušky (hodnocení D a E)může student při ústní zkoušce prokázat své lepší znalosti. Odpovědi na zadané otázky z jednotlivých témat. V písemné i ústní části se hodnotí věcná a jazyková správnost. Pokud písemná práce není napsána (hodnocení F) nebo se student nedostavil (hodnocení -) student píše písemnou práci znovu. Povinná účast na jedné z kulturních akcí katedry.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=RJ2BP_REP2;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FRJ2BP_REP2%2Fum%2F;info=
Předmět Reálie spojuje informace o ruské kultuře a rozvíjí jazykové schopnosti studenta. Docházka na přednášky napomáhá nejen rozšíření znalostí o Rusku, ale také posiluje schopnosti porozumění mluvené ruštině a vyjadřování vlastních názorů v Rj. Průběžná příprava - bodový systém (jen pro studenty oboru Ruský jazyk a literatura): student má mít 15 bodů za semestr (účast na přednášce - 1 bod, účast na semináři - 1 bod, test v IS - 1 bod, odevzdané úkoly z Interaktivní osnovy - 1 bod. Za 10-20 bodů navíc může student získat lepší známku u zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2BP_REP2