RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě vlastní četby se studenti seznámí s nejdůležitějšími díly ruského folkloru, staroruské literatury a kultury.
Osnova
  • Osnova: 1. Teorie folklóru, hlavní představitelé ruské folkloristiky 2. Žánry lyrických písní, balady 3. Byliny; historie, postavy; historické písně 4. Pohádky; žánry, charakteristika, sběratelé 5. Ruská lidová svatba 6. Periodizace ruské literatury od středověku do počátku 19. stol. 7. Folklorní tradice ruského básnictví. Slovo o pluku Igorově 8. Překlady bible, životy svatých, vojenské povídky, kroniky, cestopisy, životopisná literatura 9. Povídky 17. stol. Začátky ruského divadla a dramatu. Ruské baroko 10. Ruský klasicismus. M. Lomonosov a jeho reformy. 11. Ruské divadlo a poezie (D. I. Fonvizin, G. R. Děržavin). 12. Ruský sentimentalismus a osvícenství (N. I. Novikov, N. M. Karamzin, A. N. Radiščev).
Literatura
  • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
  • KŠICOVÁ, Danuše. Panoráma ruské literatury. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9. info
  • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
  • Staroruská čítanka : komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Edited by Eva Fojtíková - Světla Mathauserová - Oľga Kovačičová. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 607 stran. ISBN 8004217095. info
  • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
  • GUDZIJ, Nikolaj Kallinikovič. Istorija drevnej russkoj literatury. Izd. 7., ispravl. i dopolnen. Moskva: Prosveščenije, 1966. 543 s. info
Výukové metody
Samostatná četba podle seznamu literatury (viz "informace učitele" na konci sylabu).
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Seznam povinné četby:
1. Nestorův letopis
2. Slovo o pluku Igorově
3. Bylina o Iljovi Muromcovi
4. A. Puškin: Ruslan a Ludmila (Руслан и Людмила)
5. K. Čukovskij: Муха-Цокотуха
6. D. Charms: Иван Иваныч Самовар; Jelizaveta Bam (Елизавета Бам)
7. J. Švarc: Дракон
8. S. Maršak: Сказка о глупом мышонке
9. A. Gajdar: Голубая чашка (рассказ)
10. N. Nosov: Neználkovy příhody (Приключения Незнайки и его друзей)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: domácí četba.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2012/RJ2MP_KCx1