RJ4_DS2 Dipl. seminář II

Pedagogická fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Halina Cvrková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (cvičící)
Mgr. Valerij Popov (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Nováková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003.