RJM_VPs1 Seminář k učitelské praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 1x14 dní/90 minut. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Zetochová (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( AJM_VPs1 Seminar on Practice , BiM_VPs1 Seminář k praxi , CJM_VPs1 Seminář k praxi , DeM_VPs1 Seminář k praxi , FJM_VPs1 Seminář k praxi , FyM_VPs1 Seminář k praxi , HVM_VPs1 Seminář k praxi , CHM_VPs1 Seminář k praxi , KvM_VPs1 Seminář k praxi , MAM_VPs1 Seminář k praxi , NJM_VPs1 Seminář k praxi , OVM_VPs1 Seminář k praxi , RVM_VPs1 Seminář k praxi , SPM_VPs1 Seminář k praxi , TEM_VPs1 Seminář k praxi , ViM_VPs1 Seminář k praxi , VVM_VPs1 Seminář k praxi , ZeM_VPs1 Seminář k praxi , KLM_VPs1 Seminář k praxi , HLM_VPs1 Seminář k praxi )
Předmět může být zapsán pouze společně s Učitelskou praxí 1 a/nebo Učitelskou praxí 2. Maximální počet studentů v seminární skupině je 15.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
1) skupinové sdílení a reflexe zkušeností získaných v rámci Učitelské praxe 1 a/nebo Učitelské praxe 2; 2) prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností
Na konci předmětu student bude:
- lépe rozumět podstatným aspektům pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři;
- lépe rozumět reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroji profesního učení;
Osnova
  • diskuse s oborovým didaktikem a pedagogem či psychologem týkající se konkrétních pedagogických situací a otázek - reflexe výuky a dalších činností realizovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a/nebo Učitelské praxe 2 - reflexe zápisů v pedagogickém deníku - reflexe portfoliových úkolů
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan, 2005. viii, 215. ISBN 1405080043. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
Skupinová diskuse za účasti oborového didaktika spolu s pedagogem nebo psychologem.
Metody hodnocení
- pravidelná docházka studenta na seminář - odevzdání písemně vypracovaných úkolů ve stanovených termínech
Informace učitele
Způsob zápisu předmětu během studia se u jednooborových, dvouoborových a mezifakultních studentů liší - viz: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/pokyny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:23, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému