RJ_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát bakalářskou práci na katedře ruského jazyka. Typicky ve čtvrtém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář vychází ze zadaného tématu diplomové práce a je veden příslušným konzultantem. Diplomové práce studentů mohou být zaměřeny na lingvistiku, literaturu, vyjimecne, tj. ve srovnavacim aspektu na dějiny a realie. Student si zvolí tema a vyucujiciho podle svého zaměření. Učí se, jak projektovat práci a jak přistupovat ke studiu literatury. Zabývá se osvojením různých výzkumných technik a aplikuje je na vlastní projekt. V rámci seminářů studenti prezentují své projekty výzkumu a diskutují o nich.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá projekt k bakalářské práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
 • 1. Výběr a zaměření tématu.
 • 2. Práce s citačními normami.
 • 3. Výběr primární a sekundární literatury.
 • 4. Zpracování projektu práce.
Literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788071845690. info
 • Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s
Výukové metody
Studenti studují odbornou literaturu, citační normy, teoretickou přípravu. Prezentace projektu bakalářské práce, aktivní zapojení se do diskuse.
Metody hodnocení
Práce v průběhu celého semestru. Postupné zpracovávání dílčích úkolů a cílů stanovených v projektu bakalářské práce.
Informace učitele
Studenti budou prezentovat výsledky své práce v rámci výzkumného projektu. Prezentace projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/RJ_BPp