RV7BP_BcPr Odevzdání bakalářské práce

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
Odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Martínková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student dovede pracovat s prameny, odbornou literaturou, umí samostatně formulovat výsledky vlastního studia či výzkumného šetření a je schopen prezentovat výsledky své práce u její obhajoby.
Osnova
  • Vybraná témata v návaznosti na zadání bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Průběžné individuální konzultace.
Metody hodnocení
Podmínkou k ukončení předmětu je odevzdání bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2010/RV7BP_BcPr