SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Marie Andrášik (cvičící)
Mgr. Barbara Herucová (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SO518/01: St 9:00–10:50 učebna 19, T. Andrášik
SO518/02: St 11:00–12:50 učebna 19, B. Herucová
SO518/03: St 13:00–14:50 učebna 19, P. Andrášik
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 41/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na osobnostně-sociální rozvoj jedince prostřednictvím metod aplikované divadelní improvizace. Student si rozvine komunikační kompetence, spontaneitu, schopnost pohotově reagovat, prozkoumá vlastní kreativní procesy, posílí sebevědomí a zlepší verbální i non-verbální projev v komunikaci s jedinci i skupinou. Zvýší si odolnost vůči stresu z veřejného vystupování. K rozvoji osobnosti dochází v kontextu skupiny, důraz je kladen na skupinovou dynamiku a pochopení jejích procesů. Studenti si rozvinou schopnost spolupráce s druhými a získají zkušenost s opuštěním vlastního "správného" nápadu a přistoupení a rozvíjení řešení nabízená druhými, což zvyšuje schopnost týmové spolupráce a respektu k postojům a osobnostem druhých. V rámci řízených reflexí se rozvíjí schopnost aktivního naslouchání a empatie, stejně tak jako schopnost vyjadřovat své pocity a postoje. Pro budoucí pedagogy (ale také další profese, které se věnují práci s lidmi) předmět přináší možnost lepšího pochopení sebe, druhých i skupiny, zkušenost s vystupováním před skupinou, projevem a řešením situací bez přípravy. Také další výše uvedené schopnosti jako je empatie, respekt ke druhým jsou v pedagogické profesi klíčové.
Výstupy z učení
1) Rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností 2) Porozumění principům reflexe a konstruktivní zpětné vazby 3) Rozšíření uvědomění a schopnosti sebereflexe 4) Porozumění principům osobnostně sociálního rozvoje v kontextu skupiny prostřednictvím prožitkových, dramatických a reflektivních technik
Osnova
 • Základní principy improvizace
 • Asociační procesy a jejich využití v kreativní tvorbě
 • Koncentrace na aktuálně probíhající procesy
 • Rozvoj pohotovosti, dovednosti rychlé reakce a spontánního projevu
 • Rozvoj komunikace - dovednost naslouchat, obhájení vlastního názoru, veřejně vystupovat
 • Rozvoj kreativity - dovednost generovat nové nápady, rozvíjet nápady ostatních
 • Rozvoj týmové spolupráce
 • Autentické situace
 • Aplikace tréninku improvizace do osobního života
 • Aplikace divadelní improvizace v osobnostně sociální výchově
 • Reflexe a zpětná vazba
Literatura
 • JOHNSTONE, Keith. Impro for Storytellers. 1999. ISBN 0-571-19099-5. info
 • SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theater Third Edition. : Northwestern University Press, 1999. info
 • SPOLIN, Viola. Theater Games for the Classroom. : Northwestern University Press, 1986. ISBN 978-0-8101-4004-2. info
 • JOHNSTONE, Keith. IMPRO: Improvisation and Theatre. 1981. ISBN 978-80-7331-266-4. info
Výukové metody
Seminář - výuka je postavená na praktické aplikaci improvizačních cvičení a jejich reflexi.
Metody hodnocení
docházka 80%, aktivní participace, závěrečný projekt
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: každoročně počet registrovaných studentů výrazně překračuje počet studentů, kteří si mohou předmět zapsat. Prosím, zamyslete se zda máte o předmět skutečně zájem a proč. Rovněž si, prosím důsledně zvažte zda vám Vaše časové možnosti umožňují předmět navštěvovat! Pokud ano, doporučuji požádat si o výjimku. Zároveň neslibuji, že všem budu moci vyhovět. Informace o metodě: Původně byla divadelní improvizace vytvořena v 60. letech Keithem Johnstonem jako technika hereckého tréninku. Nezávisle na něm využívala improvizačních technik v Chicagu také Viola Spoilin v oblasti sociální práce s imigranty. Od 80. let si její aplikované formy nacházejí cestu do vzdělávání, osobnostního rozvoje a do firemního prostředí. Aplikovaná divadelní improvizace je forma tréninku, která aktivuje všechny složky osobnosti. Metodami divadelní improvizace rozvíjí student kompetence označované jako 4K – kreativita, komunikace, kooperace a koncentrace. Prostřednictvím improvizačních technik a jejich reflexe se člověk učí rozumět sobě i druhým. Pracuje na odbourání bloků vlastní přirozenosti a rozvoji spontaneity. Během improvizačního tréninku si buduje sebevědomí a intenzivně pracuje na zlepšení vlastního verbálního i non-verbálního projevu, schopnosti hovořit a tvořit bez přípravy. Rozvíjí schopnost reagovat na nečekané situace, zvyšuje odolnost proti stresu, rozvíjí kreativitu a především pohotovost. Zdokonaluje si schopnost sebe-prezentace a spolupráce s druhými lidmi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SO518