SO520 Hlasová výchova

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SO520/01: každé sudé pondělí 17:00–18:50 učebna 19, L. Polánková
SO520/02: každé sudé pondělí 9:00–10:50 učebna 19, L. Polánková
SO520/03: každé liché pondělí 9:00–10:50 učebna 19, L. Polánková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nácvik základních dovedností techniky mluveného projevu - práce s dechem, s resonancí, nácvik správné artikulace a výslovnosti, diagnostikování chyb v běžném mluveném projevu a jejich náprava, psychosomatické souvislosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět: Využít všechny možnosti svého hlasu a těla pro komunikaci a psychofyzické jednání. Vyjadřovat svým chováním - jednáním, řečí, výrazem- své vnitřní prožívání - poznávání, cítění a snahy. Užívat speciální cvičení (dechová, mluvní, pohybová), hry, v nichž se rozvíjí schopnost používat hlas a tělo při komunikaci a samotné herní a jevištní jednání.
Osnova
  • Dechová cvičení směřující k hlasotvornému projevu. Tělové vnímání, postoj, gesta. Práce s hlasem Artikulační cvičení Práce s Textem Technika mluveného projevu diagnostika a prevence. Hry ve výuce techniky mluveného projevu.
Literatura
  • MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 152 s. ISBN 8086419312. info
  • COBLENZER, Horst a Franz MUHAR. Dech a hlas : návod k dobré mluvě. Translated by Lenka Fišerová. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2001. 125 s. ISBN 8085883821. info
  • COBLENZER, Horst a Franz MUHAR. Dech a hlas : návod k dobré mluvě. Translated by Lenka Fišerová. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2001. 125 s. ISBN 8085883821. info
  • MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 2. doplněné vyd. Praha: Professional Publishing, 2001. 152 s. ISBN 80-86419-10-X. info
  • KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 25 s. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9. info
Výukové metody
cvičení, přednáška, diskuse, pozorování
Metody hodnocení
zápočet, 80 % účast
Informace učitele
COLBENZER, H.; MUHAR, F. Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. Praha : DAMU, 2001. ISBN 80-85883-82-1
ŠTEMBERGOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ, Š. Metodika mluvní výchovy dětí. Praha : DAMU, 1993
KROČA, D. Dětský přednes a současná poezie. Brno : CERM, 2000. ISBN 80-7204-147-9.
KROČA, D. Umělecký přednes texty. Brno : CERM, 2000. ISBN 80-7204-180-0.
MAŘÍKOVÁ, M. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha : PROFESIONAL PUBLISHING, 2000. ISBN 80-86419-037.
ŠTENBERGOVÁ, Š. a kol. Výchova dětského přednašeče. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1989. ISBN 80-7068-011-3.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SO520