SO521 Herecká výchova

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SO521/01: Čt 12. 3. 9:00–18:50 učebna 19, Pá 13. 3. 9:00–18:50 učebna 19, L. Polánková
SO521/02: Čt 19. 3. 9:00–18:50 učebna 19, Pá 20. 3. 9:00–18:50 učebna 19, L. Polánková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy herecké tvorby. Důraz bude kladen zejména na hledání výrazových prostředků herce skrze pohyb, výraz, mluvené slovo a improvizaci.
Po absolvování předmětu bude student umět:
Užívat herní dovednosti. Vstupovat do herních (fiktivních) situací. Jednat v herních (fiktivních) situacích. Experimentovat a hledat neobvyklá řešení v herních situacích. Zapojit se do herní situace. Přijímat a dodržovat v herní situaci pravidla a role. Směřovat herní situaci k cíli. Jednat v herní situaci spontánně a tvořivě. Reflektovat v herní situaci sebe i ostatní.
Výstupy z učení
1) Osvojení základních principů herecké práce s hlasem, pohybem a emocemi;
2) Osvojení principů divadelní improvizace;
3) Schopnost tvořit a rozvíjet dramatické situace;
4) Dovednost vytvořit postavu/charakter/roli;
Osnova
 • Herec a prostor
 • Herec a výrazové prostředky jeho těla
 • Herecká improvizace
 • Skupinová improvizace
 • Uchopení a fixace postavy
 • Role play
Literatura
 • JOHNSTONE, Keith. IMPRO : improvizace a divadlo. Edited by Julek Neumann. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění (nakl. AMU), 2014. 294 s. ISBN 9788073312664. info
 • KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb : herecká pohybová výchova. 4. dopl. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. 242 s. ISBN 8085883325. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA, 2002. 153 s. ISBN 8070681667. info
 • JOHNSTONE, Keith. Impro for Storytellers. 1999. ISBN 0-571-19099-5. info
 • SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theater Third Edition. : Northwestern University Press, 1999. info
 • Stanislavského metoda herecké práce. Edited by Radovan Lukavský. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 155 s. info
 • STANISLAVSKIJ, K. S. Můj život v umění [Stanislavskij, 1946] : Moja žizn' v iskusstve (Orig.). Translated by František Píšek. Autoris. vyd. Praha: Svoboda, 1946. 429 s., xx. info
Výukové metody
cvičení, metoda hry v roli, dramatizace, nácvik hereckých dovedností
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Výuka probíhá v bloku. Studenti jsou povinni splnit 100% účast a aktivně participovat v průběhu semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SO521