SO522 Strukturování dramatické hry

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3 dny. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Mohampl Doležal (cvičící)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SO522/01: Čt 5. 3. 15:00–18:50 učebna 19, Pá 6. 3. 9:00–18:50 učebna 19, Čt 16. 4. 15:00–18:50 učebna 19, Pá 17. 4. 9:00–18:50 učebna 19, T. Mohampl Doležal
SO522/02: Čt 20. 2. 15:00–18:50 učebna 19, Pá 21. 2. 9:00–18:50 učebna 33, Čt 26. 3. 15:00–18:50 učebna 19, Pá 27. 3. 9:00–18:50 učebna 33, M. Pavlovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí vytvářet větší tematické celky vybudované na příběhu či jiném typu souvislého děje, který umožní učit se řešit problémy prostřednictvím své aktivní identifikace s fiktivními rolemi a situacemi, zkoumáním myšlenek, událostí a vztahů. Studenti v průběhu studia tohoto předmětu vypracují scénář aktivit strukturované dramatické hry – výukového programu, který zrealizují s daným věkovým stupněm, pro nějž scénář vytvořili. Zanalyzují konkrétní výstupy realizace a pokusí navrhnout obměny struktury pro vylepšení i další varianty jeho použití a pokračování. Studenti projdou celým procesem tvorby programu od dílčích cvičení a her až k návrhu a zpracování vlastního programu s vhodně zvolenou metodou a technikami odpovídajícími vybranému tématu. Vše zaznamenají a s reflexí odevzdají v písemné podobě.
Výstupy z učení
Definovat základní pojmy užívané při stavbě strukturované dramatické hry.
Popsat cíle strukturované dramatické hry.
Vysvětlit jednotlivé konvence užívané pro stavbu strukturované dramatické hry.
Srovnat domácí i zahraniční přístupy tzv příběhového dramatu.
Vytvořit strukturovanou dramatickou hru.
Realizovat strukturovanou dramatickou hru se zvolenou cílovou skupinou.
Analyzovat konkrétní výstupy realizace strukturované dramatické hry.
Reflektovat svou zkušenost s tvorbou a realizací strukturované dramatické hry.
Osnova
 • 1. Stavba dramatu, dramatická situace, dramatická hra
 • 2. Hra v roli, jednání v herních situacích, improvizace
 • 3. Metody a techniky strukturování
 • 4. Postavení a role pedagoga ve školním dramatu
 • 5. Příprava a realizace školního dramatu
 • 6. Reflexe školního dramatu
Literatura
 • CLARK, Jim. Lekce pro život : drama a integrované kurikulum. Edited by Marie Pavlovská, Translated by Eva Burešová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 127 s. ISBN 9788021045804. info
 • ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2007. 103 s. ISBN 9788073310967. info
 • SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005. 192 s. ISBN 8086928101. info
 • MORGAN, Norah a Juliana SAXTON. Vyučování dramatu : hlava plná nápadů. Translated by Helena Zymonová. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 8090166024. info
Výukové metody
cvičení, přednáška, diskuse, pozorování
Metody hodnocení
ústní zkouška, 80 % účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SO522