SODRPDP1 Příprava disertační práce 1-8

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
konz. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je průběžné studium a bádání vztahující se k tématu disertační práce, které se promítne do zpracovávání disertační práce. Předmět tak plní současně kontrolní funkci, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak student pokročil v rozpracovávání své disertační práce.
Osnova
  • Předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a další volitelné předměty, které souvisejí s tématem disertační práce. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
  • Publikace vztahující k metodologii a tématu disertační práce.
Výukové metody
Konzultace, samostudium
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
Literaturu (tuzemskou i zahraniční) doporučuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce studenta při výběru a studiu literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.