SODR_APS1 Aplikovaná sociální psychologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zamyslet se nad lidskou psychikou v sociálním kontextu. Důraz je kladen na důkladné osvojení a kritické zhodnocení dílčího tématu z oblasti sociální psychologie.
Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit známé experimenty sociální psychologie (Asch, Milgram, Zimbardo).
Student bude schopen navrhnout vlastní experiment k vysvětlení problematických otázek sociálního chování.
Na základě nabytých znalostí bude student schopen predikovat chování lidí v malých i velkých sociálních skupinách.
Osnova
 • 1. Úvod. Vymezení sociální psychologie. Problémy sociální psychologie. Různé přístupy k sociální psychologii vč. evolucni psychologie az sociobiologie. Sociální kognice jako jedno z klíčových témat oboru.
 • 2. Teoretické základy sociální kognice. Teorie sociální kognice. Teorie sociální identity. Teorie sociálních reprezentací. Diskurzivní psychologie.
 • 3. Sociální percepce. Sociální kognice a sociální percepce. Teorie sociální identity a sociální percepce. Sociální reprezentace a sociální percepce. Diskurzivní psychologie a sociální percepce.
 • 4. Postoje. Teorie postojů. Postoje a teorie sociální kognice. Postoje a teorie sociální identity. Postoje a teorie sociálních reprezentací. Postoje a diskurzivní psychologie.
 • 5. Atibuční procesy. Atibuce a teorie sociální kognice. Atibuce a teorie sociální identity. Atibuce a teorie sociálních reprezentací. Atibuce a diskurzivní psychologie.
 • 6. Jáství a identita. Sociálně kognitivistické přístupy k jáství a identitě. Sociálně identitní přípstupy k jáství a identitě. Přístupy z pozic sociálních reprezentací k jáství a identitě. Diskurzivní přístupy k jáství a identitě.
 • 7. Předsudky a stereotypy v sociální percepci. Sociální identita a předsudky. Diskurzivní psychologie a předsudky.
 • 8. Ideologie. Sociální kognice a ideologie. Sociální identita a ideologie. Sociální reprezentace a ideologie. Diskurzivní psychologie a ideologie.
 • 9. Metodologie. Inividuální a sociální aspekty ve výzkumu. Úrovně analýzy. Dekriptivní a konstruktivistické přístupy. Experimenty v sociální psychologii. Intervence, dynamika a plánování. Sociální změna.
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • AUGOUSTINOS, Martha, Iain WALKER a Ngaire DONAGHUE. Social cognition : an integrated introduction. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. vii, 364. ISBN 076194219X. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
  doporučená literatura
 • ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo : sociálně psychologický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala - Martina Klicperová-Baker. Praha: Moraviapress, 2005. 199 s. ISBN 8086181804. info
 • Applied social psychology. Edited by Marilynn B. Brewer - Miles Hewstone. Malden, MA: Blackwell Pub., 2004. x, 357. ISBN 1405110678. info
 • ARONSON, Elliot, Timothy D. WILSON a Robin M. AKERT. Social psychology [Aronson, 2004]. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2004. lxii, 677. ISBN 0-13-121787-9. info
 • The Blackwell encyclopedia of social psychology. Edited by A. S. R. Manstead - Miles Hewstone. Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1995. xvi, 694. ISBN 0631181466. info
 • The handbook of social psychology. Volume III., The individual in a social context. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xiii, 978. info
 • The handbook of social psychology. Volume IV., Group psychology and phenomena of international. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xvii, 694. info
 • The handbook of social psychology. Volume V., Applied social psychology. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xiv, 786 s. info
 • The handbook of social psychology. Volume I., Historical introduction/Systematic positions. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1968. xv, 653 s. info
 • The handbook of social psychology. Volume II., Research methods. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1968. xv, 819 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře s diskusemi, domácí práce
Metody hodnocení
Vypracování eseje (cca 20 stran) na téma ze sociální psychologie související s disertačním projektem studenta
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.