Sok160 Repetitorium sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
Informace a kolokvium. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Sok160/01: Pá 15. 3. 18:00–19:50 Virtuální místnost, Pá 5. 4. 17:00–19:50 Virtuální místnost, P. Soják
Předpoklady
Úspěšné absolvování všech předmětů v daném studijním oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je přimět studenta zopakovat základní informace z vybraných povinných předmětů, které tvoří základní nosnou strukturu znalostí. Tyto znalosti se týkají základní terminologie, významných postav oborů, základních vztahů a dalších znalostí.
Výstupy z učení
- zopakovat a upevnit poznatky z hlavních předmětů scociální pedagogika
Osnova
  • Inkluzívní a globální vzdělávání Interkulturní psychologie Multikulturní výchova Sociální pedagogika Výchova ve volném čase Vývojová psychologie Základy pedagogiky Základy psychologie
Literatura
  • Bakošová, Z. (2005). Sociálna pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: STIMUl.
  • Langmeier, J., Krejčířová, D. (1998). Vývojová psychologie. Praha: Grada
  • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Noen-Hoeksema, S. (2012). Psychologie. Praha: Portál.
  • annenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer, ČR, a. s.
  • Čeněk, J., Smolík, J., Vykoukalová, Z. (2016). Interkulturní psychologie. Praha: Grada.
  • Gulová, L. et al. (2012). Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS.
Výukové metody
Samostudium
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Odkaz na literaturu výše je pouze orientační. Je třeba vycházet z povinných textů v každém z oborů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/Sok160