SO_BP Bakalářska práce

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A. (přednášející)
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Radmila Dačevová (přednášející)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Ďulíková (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SO_BPp Bakalářska práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře sociální pedagogiky. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Realizovaný výzkum k BP
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že:
  • student pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovil
  • student má zpracovanou alespoň část předběžné verze BP.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání práce (nebo jejích částí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.