SOp136 Praxe souvislá volnočasová

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
10 dnů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Aktivní činnosti se všemi věkovými skupinami, volnočasové pobyty v přírodě, organizování táborů a podobných aktivit v oblasti volnočasové pedagogiky. Studenti se budou aktivně a tvořivě podílet na činnostech s dětmi, mládeží a dospělými. Součástí pedagogické praxe bude vypracování písemných záznamů, deník praxe atd., které jsou součástí pedagogického portfolia vytvářeného v průběhu studia.
Výstupy z učení
Student/ka je schopen/a připravit program pro konkrétní cílovou skupinu (charakteristickou věkem, dovednostmi a dalšími specifiky, např. děti cizinců – uprchlíků, z dětských domovů, školní třída, nadané děti apod.) a zprostředkovat ho cílové skupině.
Osnova
  • Volnočasová souvislá praxe - rozšířit dovednosti pedagoga v oblasti sociální komunikace, diagnostiky, animace volnočasových aktivit, atd. - organizace volnočasových aktivit - pobyty v přírodě s různými skupinami dětí, mládeže a dospělých - letní aktivity zaměřené na volnočasové činnosti
Literatura
  • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času : [teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. 221 s. ISBN 9788073674236. info
  • Zlatý fond her : hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Daniela Sobková Zounková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 149 s. ISBN 9788073671983. info
  • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 93 s. ISBN 80-210-2033-4. info
Výukové metody
praxe v odborných zařízeních
Metody hodnocení
Typ výuky: pedagog. praxe Studenti v průběhu pedagogické praxe vytváří deník praxe Obsahuje charakteristiku a filozofii zařízení, instituce, aktivity, které se student věnuje v rámci praxe, každodenní podrobné zápisy a informace, zaznamenávání metod, jednotlivých činností, případových studií atd., reflexe a analýza pedagogické praxe. Součástí bude hodnocení supervizora a potvrzení o absolvování praxe. Písemné záznamy mohou být obohaceny o různé náměty, hrové aktivity, zajímavé postřehy atd. Konečná podoba záleží na tvořivosti a aktivitě studentů. Součástí praxe budou podrobné písemné záznamy, které si student bude vést od prvního po pátý semestr. Jedná se o pedagogické portfolio, které studenti budou předkládat jednak v průběhu jednotlivých praxí, dále bude součástí závěrečné bakalářské zkoušky a v konečném stádiu lze tyto hodnotné materiály předložit budoucímu zaměstnavateli. Obsah portfolia: 3x deník praxe (součást souvislé praxe volnočasové, sociální a výběrové) 2x analýza a reflexe z pedagogické praxe (součást průběžné praxe volnočasové a sociální)
Informace učitele
Studijní materiály a detailní informace najdete v interaktivní osnově v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp136