SPk905 Pedagogická praxe souvislá

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin pedagogické praxe souvislé. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka je po absolvování předmětu seznámen s konkrétní školou, zařízením pro děti/dospělé se speciálními (vzdělávacími) potřebami, metodami práce s nimi a přístupy k nim.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • student/ka umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické i inkluzivní praxe; • orientuje se v užívaných podpůrných materiálech; • umí reflektovat zkušenosti získané v terénu.
Osnova
  • Studenti jsou povinni seznámit se s chodem pracoviště, provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí, sledovat metody práce, hospitovat, seznámit se s dokumentací týkající se jednotlivých žáků, absolvovat na každém typu školy následně po hospitacích plánované výstupy.
Literatura
  • FILOVÁ, Hana. Fakultní cviční učitelé v reflexi studentů učitelství primární školy. In LUKÁŠOVÁ KANTORKOVÁ, H. (ed.) Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Sborník Výzkumného záměru organizace VZO: msm 1745000. Ostrava: PedF OU, 2004, s. 187-198, 10 s. ISBN 80-7042-376-5. info
Výukové metody
Pedagogická praxe souvislá
Metody hodnocení
Deník z praxe dle pokynů na webových stránkách katedry speciální pedagogiky, potvrzení o praxi
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SPk905