SPk906 Speciálněpedagogická praxe diagnostická

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1.7. 20 hodin praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s diagnostickými postupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace. Očekávané výstupy: • student/ka umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; • orientuje se v užívaných diagnostických materiálech; • umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • student umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; • orientuje se v užívaných diagnostických materiálech; • umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • Asistentské práce na pracovišti. • Sledování diagnostických metod práce pedagoga. • Seznámení se s dokumentací pracoviště. • Chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách
Literatura
  • Bartoňová, M., Pipeková, J. (2011) Manuál pro pedagogickou praxi. Brno: MU.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
  • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 93 s. ISBN 8085931737. info
Výukové metody
Aktivní účast v průběhu praxe.
Metody hodnocení
Praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště, celkem je to 60 hodin. Studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na pedagogické praxi s podpisem a razítkem školy a charakteristiku používaných diagnostických přístupů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk906