SPp516 Pedagogická praxe souvislá 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2 týdny pedagogické praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce učitele s žákem, připravit se na výstupy v oblasti jazyka českého, matematiky nebo prvouky hospitacemi, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 16-19, 4 s. ISBN 80-210-3378-9. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 2004. info
Výukové metody
Pedagogická praxe.
Metody hodnocení
2 týdny pedagogická praxe souvislá, zápočet.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
O průběhu praxe je student povinen vést deník a na jeho podkladě zpracovat zprávu o pedagogické praxi a odevzdají ji určenému pracovníku katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp516