SPp517 Pedagogická praxe souvislá 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
3 týdny pedagogické praxe souvislé. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Specializace Logopedie: asistování ve výuce;logopedická intervence u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností; intervence u sluchově postižených; Specializace více vad: asistence ve výuce, pedagogická intervence u dětí a žáků s více vadami. Specializace psychopedie: asistence ve výuce, vyučovací pokusy pod supervizí učitele.
Výstupy z učení
Student bude schopen aplikovat teoretické poznatky v praxi. Bude schopen reflektovat samostatnou práci v rámci praxe.
Osnova
 • Cílené pozorování žáka; strukturované pozorování; záznam; návrhy intervence
Literatura
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145, 3 s. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3, 3 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 16-19, 4 s. ISBN 80-210-3378-9. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
3 týdny odborné praxe
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Podmínky: vedení deníku praxe; potvrzení protokolu o praxi; Logopedie:cílené pozorování žáka s narušenou komunikační schopností zvoleného dle vlastního výběru; případová studie zaměřená na komunikační schopnosti žáka; Podrobnosti o pedagogických praxích naleznete na stránkách katedry speciální pedagogiky: Studium: Praxe-pokyny prezenční studium http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp517