SPp518 Pedagogická praxe souvislá 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
4 týdny pedagogické praxe souvislé. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přímá speciálněpedagogická činnost a diagnostická činnost, seznámení se s metodami speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení. Student si po absolvování předmětu částečně osvojí metody speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • prohloubení znalostí o metodách práce s žáky/klienty a v dokumentaci pracoviště; • student/ka umí aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe; • umí reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • Studenti jsou povinni seznámit se s chodem pracoviště, provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí, sledovat metody práce, hospitovat, seznámit se s dokumentací týkající se jednotlivých žáků.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4.
Výukové metody
Asistentská praxe pod supervizí.
Metody hodnocení
Deník z praxe dle pokynů na webových stránkách katedry speciální pedagogiky, potvrzení o praxi
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.