SP_PSPU Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (přednášející)
Garance
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s chodem základní školy, s osobnostními specifiky žáka se specifickou poruchou učení. Student si osvojí dovednosti a znalosti práce asistenta pedagoga u žáků se specifickými poruchami učení.Bude pracovat pod dohledem odborného pedagoga,zaměří se na metody a strategie a intervence s žáky se specifickými poruchami učení.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na základní škole s integrovaným žákem s SPU, ve třídě pro žáky se specifickými poruchami učení pod supervizí určeného pedagogického pracovníka.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 9788021054974. info
  • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Odborná praxe souvislá
Metody hodnocení
odborná praxe souvislá, započet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují jen studenti magisterského studia a Specializace: SPU, pouze ve 4. semestru. Studenti CŽV zapisují v 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP_PSPU