SV4BP_EnPr Environmentální praktikum

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. +blok. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studenti úspěšně absolvovali základní experimentální praktikum nebo pokusnictví v rámci svého oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Environmentalistika v neúplném výčtu zahrnuje: ochranu přírody i člověka /péči o zdraví lidské populace/, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi a problematiku TUR. Předmět EP se pokusí ukázat, že většina sociálních problémů má své ekologické aspekty a naopak.
Student na konci kurzu si vytvoří představu, co znamená převzít odpovědnost za zvolené řešení. Student porozumí způsobům vyjadřování externalit.
V semináři jsou upřednostněna tato témata: spotřeba energií pro existenci rozvinuté civilizace, zacházení se surovinami a přírodními zdroji. Přijatelnost alternativ. Sluneční energie, jaderná energie, omezení rizika. Úskalí automatizace. Úsporná opatření. Ekonomické a sociální dopady. Odhad potenciálu úspor. Studenti budou pracovat s OZE a budou měřit a vyhodnocovat veličiny důležité pro ŽP.
Osnova
 • Environmentální situace - hlavní potíže Strategie TUR - konkrétní návrhy pro aktuální rok Stanovení eko-stopy každého jednotlivce Cesta k sounaležitosti a spoluodpovědnosti. Interaktivní simulační eko-hry. Environmentálně šetrný provoz školy.
Literatura
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 9788073151478. info
 • ČINČERA, Jan. Práce s hrou : pro profesionály. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 9788024719740. info
 • ČINČERA, Jan a Milan CAHA. Výchova a budoucnost : hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno: Paido, 2005. 167 stran. ISBN 8073150999. info
 • CAHA, Milan, Jan ČINČERA a Jan NEUMAN. Hry do kapsy : sociální a ekologické, motorické a kreativní hry. Illustrated by Jan Smolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [98] s. ISBN 8071789097. info
 • DANĚK, Tomáš. Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. s. 18-21, 4 s. ISBN 80-239-2822-8. info
 • KELLER, Jan. Abeceda prosperity. 2. rozšířené a opravené. Brno: Doplněk, 2003. 172 s. ISBN 80-7239-125-9. info
 • KOHÁK, Erazim. P.S. Psové. 3. uprav. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 109 s. ISBN 80-86642-02-X. info
 • KOHÁK, Erazim, Roman ŠANTORA a Jiří ZAJÍC. Erazim Kohák : poutník po hvězdách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 199 s. ISBN 80-8178-524-5. info
 • Facets of globalization : international and local dimensions of development. Edited by Simon J. Evenett - Weiping Wu - Shahid Yusuf. 1st ed. Washington: The World Bank, 2001. xv, 278. ISBN 082134742X. info
 • MÁCHAL, Aleš a Josef HUSTÁK. Malý ekologický a environmentální slovníček. Illustrated by Galina Slámová. 3. vyd. Brno: Rezekvítek, 2001. 55 s. ISBN 809029541X. info
 • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé, aneb, Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Edited by Jan Keller. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
 • BĚLOHRADSKÝ, Václav. Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999. 163 s. ISBN 8024201739. info
 • BELL, Simon a Stephen MORSE. Sustainability indicators : measuring the immeasurable? 1st pub. London: Earthscan Publications, 1999. xiv, 175 s. ISBN 1-85383-498-X. info
 • KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63-X. info
 • KELLER, Jan. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. In Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. Praha: Český spisovatel, 1996. ISBN 80-202-0606-X. info
 • KOLÁŘSKÝ, Rudolf, Igor MÍCHAL a Erazim KOHÁK. Závod s časem : texty z morální ekologie. Edited by Dagmar Nárožníková. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 228 s. ISBN 80-85368-81-1. info
 • KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. In Až na dno blahobytu. Brno: DUHA, 1995. ISBN 80-902056-0-7. info
 • KELLER, Jan. Globální problémy - nové iniciativy, nová literatura. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 523-526. ISSN 0038-0288. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PedF:SV4BP_EnPr!
Výukové metody
Kombinace aktivizujících metod. Cílem předmětu je zapojit studenty k aktivní účasti i formou her.
Metody hodnocení
Výuka formou semináře. Požadavky k úspěšnému ukončení: 1x recenze, 1x rešerše, 1x hra nebo jiná aktivita, 1x šikovně formulovaná otázka, absolvování závěrečného testu, který ověří schopnost analyzovat nebo hodnotit informace a základní orientaci v tématu.
Informace učitele
Průběžně budou doplňovány studijní materiály pro tento předmět.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase. Volně navazuje na předmět pokusnictví.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4BP_EnPr