SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3x180 minut. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6611 Self-experience Preparation for the Profession II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem semináře je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem se témata osobnostního a profesního rozvoje navzájem ovlivňují na základě jejich vlastní sebezkušenosti. Konkrétně (1) jak jejich vlastní zkušenost, kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. (2) Dále reflektovat, jak se vzájemně ovlivňuje jejich myšlení, emoce a jednání v rámci jejich osobnostního a profesního rozvoje. Všechny tematické bloky budou založeny na (3) sebezkušenosti studentů, kterou si sebou do předmětu přináší a která vznikne díky aktivitám přímo v předmětu. Pozornost studentů bude záměrně směřována k (4) reflexi jejich zkušeností z asistentské praxe. Dále jsou také tematické bloky založené na reflexi profesních zkušeností studentů z asistentské praxe. Kurz je inspirován konceptem Systemického modelování (Systemic modelling) a modelem Osobního rozvojového plánu (Personal Development Plan). Cílem semináře je tedy umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata semináře) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi; podněcovat studenty k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní proces učení (self-directed learning) a umožnit studentům uvědomit si a případně revidovat své postoje ke své budoucí profesi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Student po skončení semináře bude: • lépe rozumět vlastnímu procesu sebereflexe ve vztahu k vybraným oblastem (viz témata semináře). Student dokáže např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci; • mít více prozkoumaná vybraná témata (viz témata semináře) osobnostního rozvoje (např. jakým způsobem se nejlépe učí aj.) a profesního rozvoje (např. jaké má vlastní subjektivní pojetí výuky aj.). Student dokáže např. pojmenovávat dílčí aspekty těchto témat, kterých si byl dříve méně vědom a vztahovat je k vlastní asistentské praxi.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): 1. Náhled na to, jak reflektuji a dávám zpětnou vazbu. 2. Techniky reflektivní praxe na příkladu vlastní zkušenosti 3. Nastavení nových osobních a profesních cílů – akční plán.
Literatura
  doporučená literatura
 • Buckler, S., & Castle, P. (2014). Psychology for teachers. Los Angeles: Sage.
 • Brown, P. C. (2014). Make it stick: The science of successful learning. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • WILLINGHAM, Daniel T. Why don't students like school? : a cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for your classroom. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. 180 s. ISBN 9780470279304. info
 • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
  neurčeno
 • Pacher, P. & Píšková, M. (2017). Průvodce sebepoznáním aneb Skrze sebe poznám Tebe. Brno: Institute of Applied Psychology.
 • Sousa, D. A. (2011). How the brain learns. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Manson, M. (2017). Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Praha: Omega.
 • Ariely, D. (2009). Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí : iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh.
 • Coyle, D. (2009). The talent code: Greatness isn't born: It's grown, here's how. New York: Bantam Books.
 • Robinson, K., & Aronica, L. (2013). Ve svém živlu: najděte sami sebe a změňte svůj život. Brno: BizBooks.
Výukové metody
Metody výuky: facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování, aj.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Hodnocení je z velké části založeno na aktivní účasti na seminářích. Aktivní účast znamená, že student reflektuje písemnou nebo ústní formou své zkušenosti s jednotlivými tématy v rámci semináře. Písemná forma reflexe spočívá ve zpracování pracovních listů v rámci semináře nebo v psaní reflektivního deníku. Ústní forma znamená, že se student zapojuje do diskuzí a reflektuje při nich svou vnitřní zkušenost. Jako doplňková metoda hodnocení bude využito plnění průběžných úkolů (max. 3), které vychází z témat seminářů. Tyto úkoly studenti budou průběžně odevzdávat do odevzdávárny informačního systému.
Informace učitele
Student si tento předmět zapisuje spolu s předmětem Asistentská praxe nebo Asistentská praxe-asistent pedagoga. Skupiny se otevírají jen při větším počtu než je 10 studentů na skupinu. Z důvodu, že se jedná o blokový předmět, tak je povinná 100% účast. Možná je maximálně jedna náhrada za semestr v nějaké cizí skupině, a to jen z velmi výjimečných důvodů a po individuální domluvě. Při nahrazování v cizí skupině (jednou za semestr) s tím musí souhlasit vyučující skupiny v které si hodinu chcete nahradit. Dále o tom informujte i vyučujícího své vlastní skupiny. Pokud máte omluvenku od lékaře, tak si hodinu můžete nahradit ve zkouškovém období, kdy budou vypsány náhradní termíny pro každý ze seminářů. Náhradní termíny jsou vypsány formou termínů pro kolokvium, prosím sledujte IS. Erasmus studenti: Prosím přihlašte se v seminárních skupinách předmětu do skupinu určené pro Erasmus studenty. Formy ukončení v rámci pobytů Erasmus: 1. Absolvujte podobný seminář, jako je sebezkušenostní příprava k profesi (trénink komunikace, seberozvojová skupina, personal development plan, mindfulness training, různé druhy reflektované praxe, atd.) v rozsahu 12 hodin. Absolvujete to buď v zahraničí nebo po návratu u nás. 2. Předmět si odchodíte v náhradní termínu ve zkouškovém období, kdy jsou vždy znovu vypsané všechny tři semináře (většinou je to pro podzimní semestr leden nebo pro jarní květen). 3. Pokud ani jedna z možností pro Vás není reálná, pak prosím před začátkem Erasmus pobytu kontaktujte garanta předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.