SZ6037 Sebezkušenostní příprava na profesi II

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. 3 x 180 minut. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6037/01: So 20. 4. 14:00–18:50 učebna 39, So 11. 5. 9:00–13:50 učebna 39, J. Nehyba, L. Škarková
SZ6037/02: So 27. 4. 9:00–13:50 učebna 39, So 11. 5. 9:00–13:50 učebna 39, L. Škarková
SZ6037/03: So 20. 4. 9:00–13:50 učebna 39, So 11. 5. 9:00–13:50 učebna 39, J. Nehyba
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6637 Self-experience Preparation for the Profession II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem semináře je pomoci studentům zvědomovat, jakým způsobem se témata osobnostního a profesního rozvoje navzájem ovlivňují na základě jejich vlastní sebezkušenosti. Konkrétně (1) jak jejich vlastní zkušenost, kterou doposud získali, utváří jejich vnímání sebe v rámci své budoucí profesní dráhy. (2) Dále reflektovat, jak se vzájemně ovlivňuje jejich myšlení, emoce a jednání v rámci jejich osobnostního a profesního rozvoje. Všechny tematické bloky budou založeny na (3) sebezkušenosti studentů, kterou si sebou do předmětu přináší a která vznikne díky aktivitám přímo v předmětu. Pozornost studentů bude záměrně směřována k (4) reflexi jejich zkušeností z asistentské praxe. Dále jsou také tematické bloky založené na reflexi profesních zkušeností studentů z asistentské praxe. Kurz je inspirován konceptem Systemického modelování (Systemic modelling) a modelem Osobního rozvojového plánu (Personal Development Plan). Cílem semináře je tedy umožnit studentům reálnou sebezkušenost s vybranými tématy (viz témata semináře) osobnostního a profesního rozvoje skrze zkušenostní učení s důrazem na reflexi; podněcovat studenty k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní proces učení (self-directed learning) a umožnit studentům uvědomit si a případně revidovat své postoje ke své budoucí profesi.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Student po skončení výukového bloku bude: • Mít základní náhled na vlastní proces sebereflexe ve vztahu k vybraným oblastem (viz témata- osnova). • Mít základní náhled na některá vybraná témata (viz témata - osnova) osobnostního rozvoje a profesního rozvoje.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova): 1. Náhled na to, jak reflektuji a dávám zpětnou vazbu. 2. Techniky reflektivní praxe na příkladu vlastní zkušenosti 3. Nastavení nových osobních a profesních cílů – akční plán. + e-learning
Literatura
  povinná literatura
 • Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Aldershot: Ashgate.
 • Brown, P. C. (2014). Make it stick: The science of successful learning. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
  doporučená literatura
 • Waitzkin, J. (2008). The art of learning: an inner journey to optimal performance. New York: Free Press.
 • Buckler, S., &Castle, P. (2014). Psychology for teachers. Los Angeles: Sage.
 • Sousa, D. A. (2011). How the brain learns.Thousand Oaks: CorwinPress.
 • Ariely, D. (2009). Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí : iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh.
 • Carey, B. (2014). How we learn: The surprising truth about when, where, and why it happens. New York: Random House.
 • Coyle, D. (2009). The talent code: Greatness isn't born: It's grown, here's how. New York: Bantam Books.
  neurčeno
 • Pacher, P. & Píšková, M. (2017). Průvodce sebepoznáním aneb Skrze sebe poznám Tebe. Brno: Institute of Applied Psychology.
Výukové metody
Metody výuky: facilitace zkušenostního učení ve skupině s důrazem na reflexi pomocí vybraných metod, které berou v potaz celou osobu učícího (kognitivní, afektivní a konativní aspekty; explicitní i tacitní dimenzi znalostí). Jedná se např. o metody systemické modelování, koučování, aj.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Hodnocení je z velké části založeno na aktivní účasti na výukovám bloku. Aktivní účast znamená, že student reflektuje písemnou nebo ústní formou své zkušenosti s jednotlivými tématy v rámci výukového bloku. Písemná forma reflexe spočívá ve zpracování pracovních listů. Ústní forma znamená, že se student zapojuje do diskuzí a reflektuje při nich svou vnitřní zkušenost.
Informace učitele
Student si tento předmět zapisuje spolu s předmětem Asistentská praxe nebo Asistentská praxe-asistent pedagoga., Skupiny se otevírají jen při větším počtu než je 10 studentů na skupinu. Nahrazování hodin: Z důvodu, že se jedná o blokový předmět, tak je povinná 100% účast. Možná je maximálně jedna náhrada za semestr v nějaké cizí skupině, a to jen z velmi výjimečných důvodů a po individuální domluvě. Při nahrazování v cizí skupině (jednou za semestr) s tím musí souhlasit vyučující skupiny v které si hodinu chcete nahradit. Dále o tom informujte i vyučujícího své vlastní skupiny. Pokud máte omluvenku od lékaře, tak si hodinu můžete nahradit ve zkouškovém období, kdy budou vypsány náhradní termíny pro PREZENČNÍ studium, kterých se můžete zúčastnit! E-learning najdete zde: http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2862
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6037