SZ6096 Reflexe praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.6. 2x 180 minut. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Matouš Bula (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6096/01: So 20. 4. 9:00–12:50 učebna 38, So 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, L. Škarková
SZ6096/02: So 20. 4. 9:00–12:50 učebna 41, So 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, A. Bendová
SZ6096/03: So 27. 4. 9:00–12:50 učebna 42, So 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, J. Bradová
SZ6096/04: So 27. 4. 9:00–12:50 učebna 38, So 18. 5. 9:00–12:50 Virtuální místnost, M. Jurčík
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6656 Practice Reflection )
!NOWANY(Fy6004,HL6004,HV6004,CH6004,KL6004,OV6004,AJ6004,Bi6004,CJ6004,De6004,FJ6004,Kv6004,MA6004,NJ6004,RJ6004,RV6004,SP6004,TE6004,Vi6004,VV6004,Ze6004).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti v rámci vedlejšího studijního plánu (MINOR).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení.
Osnova
 • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení
Literatura
  povinná literatura
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008, xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005, 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 155 s. ISBN 8071789658. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
 • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987, xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky.
Metody hodnocení
• aktivní účast ve výuce (100%); • odevzdání záznamů v reflektivním deníku.
Informace učitele
Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/ Minimální kapacita seminární skupiny je 10 studentů. Pokud se do sem.skupiny zapíše méně než 10 studentů, skupina bude zrušena.
Další komentáře
Studijní materiály
MINOR KOMBINOVANÝ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6096