SZ7BK_ZVZD Základy výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gajdošová (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Michaela Daňková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat studentům ucelené informace o problemtice podpory zdraví, které je pojímáno dle definice WHO jako stav fyzické, psychické a sociální pohody. Studenti se seznámí s problematikou podpory zdraví ve třech oblastech : 1) biomedicínské, 2) psychosociální a 3) didaktické.
Osnova
  • Základní témata: 1) zdraví - pojetí a definice 2) dokumenty: Zdraví 21, RVP ZV (Výchova ke zdraví) 3) problematika biomedicínská (výživa, pohyb, kouření, reprodukční zdraví,první pomoc...) 4) problematika psychosociální (šikana, poruchy příjmu poravy, závislosti,...) 5) didaktická oblast - Programy podpory zdraví realizované na ZŠ
Literatura
  • HORKÁ, Hana. Škola a zdraví 21. 2008. info
  • HORKÁ, Hana. Vnímání zdraví v kontextu problematiky životního prostředí mezi studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
  • HORKÁ, Hana. Škola a výchova ke zdraví. 2007. info
  • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
  • ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 2005. info
  • MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. s. 3-9, 7 s. URL info
  • SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Z deníku bulimičky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 80-7178-795-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a průběžných konzultací a je doplněna četnými vybranými ukázkami z odborných videoprogramů.
Metody hodnocení
diskuse, skupinové projekty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.