SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Mgr. Daniela Tesaříková (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 11. 3. 14:50–16:30 učebna 50, Pá 1. 4. 18:30–20:10 učebna 50, Pá 13. 5. 18:30–20:10 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá psychologickou problematikou vyučování a výchovy, studenti jsou seznámeni i s historií problematiky a teoretickými koncepcemi a směry, které mají vliv na specifické pojetí využití poznatků z této oblasti, např. při konkrétní výuce a zkoušení. Jsou prezentovány biologické, sociální a autoregulační formativní vlivy na rozvoj osobnosti studenta. Hlavní cíle kurzu jsou: porozumět moderní psychologii vyučování a výchovy;
naučit se poznávat a rozvíjet adekvátní vyučovací a učební styly;
pěstovat pozitivní vztahy a interakce mezi žáky;
předcházet závadám a poruchám chování, psychiky a osobnosti žáků.
Osnova
 • 1. Psychologie výchovy a vyučování.
 • 2. Dějiny psychologie výchovy a vyučování.
 • 3. Teoretické koncepce a směry.
 • 4. Vývoj psychologie v pedagogické praxi.
 • 5. Psychologický výzkum výchovy a vyučování.
 • 6. Zkoušení žáků.
 • 7. Sociální formativní vlivy působící na žáka.
 • 8. Biologické formativní vlivy působící na žáka.
 • 9. Vztahy mezi učitelem a žákem.
 • 10. Vztahy mezi žáky.
 • 11. Dificility učení a chování.
 • 12. Sebevýchova.
 • 13. Odborné intervence v psychologii vzdělávání a výchovy.
Literatura
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 2. vyd. Brno: Paido, 1997. 60 s. paido. ISBN 80-85931-46-X. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, domácí práce, četba
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:35, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému