SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy - C

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dvořáková (přednášející)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kollárová (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Dvořáková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7MP_1AB2/01: St 12:05–13:45 učebna 59, D. Trčková
SZ7MP_1AB2/02: St 13:55–15:35 učebna 4, D. Trčková
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání tohoto předmětu na úrovni B2 CEFR je znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 (= pre-intermediate). B1 level knowledge of English is required. The pre-intermediate student (B1) understands the main points of clear standard input on familiar matters. Can enter unprepared into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way. Can provide information, take messages, give simple instructions and deal with less routine problems, e.g. complaints. Can describe events, experiences, hopes and ambitions; give reasons, explanations of plans and opinions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Level B2 English course for students with entrance knowledge at B1 level of the CEFR.
Mateřské obory
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Students will develop all receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills together with their grammar and vocabulary awareness within B2 level, by means of academic topics related to the sphere of education. Course objectives: 1) acquiring specialist vocabulary related to education; 2) B2 level grammar practice; 3) enhancing all language skills; 4) practising academic writing and presentation skills.
Osnova
 • Course introduction + get-to know activities; UNIT 1 VOCABULARY RELATED TO EDUCATION, SCHOOL AND TEACHING; ACADEMIC DISCIPLINES; UNIT 2 TRANSITIONAL EXPRESSIONS; ACADEMIC WRITING; UNIT 3 VOCABULARY RELATED TO EDUCATION, SCHOOL AND TEACHING II; GLOBAL ACADEMIC CULTURE; UNIT 4 CONFUSING VOCABULARY RELATED TO EDUCATION; WHAT TEACHERS AND STUDENTS DO; THE IDEAL TEACHER; UNIT 5 GIVING OPINIONS, AGREEING, DISAGREEING; TEACHERS AND TEACHING; WHAT MAKES A SUCCESSFUL LESSON? UNIT 6 INEXPERIENCED TEACHERS IN DOUBTS VARIOUS ASPECTS OF TEACHING PROFESSION; Grammar: SELF-STUDY (KEY IN THE IS): Present simple X continuous; Past simple X continuous; Future in English IN-CLASS: Present perfect tenses; Sentence transformations I; Passive forms; Modals I; Introduction to word formation, abstract vocabulary; Modals II – Degrees of certainty; Sentence transformations II; Verbs + -ing/infinitive.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching LSP.
  doporučená literatura
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 260. ISBN 0521533368. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 142 s. ISBN 0521779804. info
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xx, 220. ISBN 0521476585. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing students' awareness of language skills and systems within B2 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities etc.).
Metody hodnocení
Course requirements: 1) Attendance (only 2 seminars can be missed due to personal reasons); 2) Active participation in classes + homework; 3) Completed in-term assignments - writing an argumentative essay (10 marks); 4) Oral presentation (10 marks); 5) Credit test (20 marks); Assessment: 10 marks - Argumentative essay; 10 marks – Oral presentation; 20 marks – Credit test; Total: 40 marks; PASS MARK = 26 points (65%). For information on course recognition see http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
In order to receive the credits, students must respect and meet all course requirements. Dopustí-li se student při skládání zápočtového testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení aj.), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, vyučující může takového studenta vykázat z učebny a hodnotit "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Jazykový kurz není určen pro začátečníky.
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/SZ7MP_1AB2

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2018 14:48, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému