SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
na nové vyšší a obecnější rovině rozšířit svou teoretickou základnu pro možnost praktické aplikace poznatků pedagogické psychologie do učitelské praxe;
porozumět základním poznatkům a termínům pedagogické psychologie;
používat ve své práci základní metody pedagogické psychologie;
poznávat učební a styly i strategie žáků;
poznávat a ovlivňovat příčiny školní neúpěšnosti žáků.
Osnova
 • 1. Předmět a vývoj pedagogické psychologie.
 • 2. Pedagogická psychologie v systému věd.
 • 3. Metodologie a metody pedagogické psychologie.
 • 4. Vztah učení, vývoje a výchovy.
 • 5. Osobnost současného žáka.
 • 6. Problémový žák.
 • 7. Psychologie učení.
 • 8. Psychologie kreativity.
 • 9. Psychologie vyučování.
 • 10. Učební styly a strategie.
 • 11. Školní úspěch a neúspěch.
 • 12. Psychohygiena edukace.
 • 13. Psychologie osobnosti učitele.
 • 14. Psychologie výchovy.
 • 15. Rodina, škola a vývoj.
 • 16. Patopsychologie edukace.
 • 17. Psychosociální klima školy.
 • 18. Perspektivy pedagogické psychologie.
Literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 808586794X. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 2. vyd. Brno: Paido, 1997. 60 s. paido. ISBN 80-85931-46-X. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse, domácí práce, četba
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/SZ7MP_PPPs