EN

PdF:SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1 - Informace o předmětu

SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Leona Bikárová (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Margita Rácová (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ9BP_ZRM1/01: Pá 21. 9. 9:00–12:50 učebna 33, Pá 26. 10. 9:00–12:50 učebna 33, Pá 23. 11. 9:00–12:50 učebna 33, M. Rácová, E. Štěpařová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Studenti se naučí definovat problémy romské komunity, určit příčiny problémů složitého soužití majority s menšinou, popsat historii romského národa a vztah romských rodin ke vzdělávání.
Výstupy z učení
Studenti se naučí definovat problémy romské komunity, určit příčiny problémů složitého soužití majority s menšinou, popsat historii romského národa a vztah romských rodin ke vzdělávání.
Osnova
 • Úvod do studia romologie, přehled romologické literatury, romologie – vymezení oboru romologie a romistiky, čeští a zahraniční romisté a romologové. Historie Romů v jednotlivých významných obdobích, migrační vlny, typická romská řemesla, nelehký život Romů těchto obdobích, zásahy majoritní společnosti do života romských komunit. Diferenciace současných romských komunit, sociální rozdíly mezi současnými romskými komunitami, společenský status, kastovnictví a jeho vliv na společenské postavené v dnešní době Romů – historický původ v Indii. Romský jazyk a jeho odlišnosti, specifika. Kořeny romského jazyka, přehled romské jazykové diferenciace, členění jazykových prvků z hlediska migračních vln Romů. Romská rodina a její specifika, kultura rodiny, cíle, funkce, hodnoty a hierarchie romské rodiny, sociální postavení jednotlivých členů uvnitř rodiny a uvnitř romské komunity, diferenciace rodin. Archetyp romské rodiny. Současná romská rodina. Romské tradice, jejich uchování: námluvy, svatba, křtiny, pohřeb, svátky, rodinné sešlosti - sociální aspekty Romů. Čeští a slovenští Romové. Východoslovenské romské osady a česká segregace v podobě periferních ghett: jejich existenční dopady na společenský život Romů. Romská pohádka: zfilmovaná pohádka, v niž hrají romští herci z divadla Romathan.
Literatura
 • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
 • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
 • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
 • DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 197 s. ISBN 8070673958. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2. doplněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 8070673109. info
Výukové metody
semináře - diskuse o tématech romské problematiky
Metody hodnocení
Zadání semestrální práce zimní semestr 2018 Odborná esej na téma: a) Snahy českých Romů o národní obrození v 20. a 21. století b) Inkluze ve vzdělávání romských žáků (nové přístupy, školy, trendy a vize) c) Postavení romské ženy v tradiční a moderní romské rodině d) Kárný pracovní tábor Lety u Písku v čase 2. světové války e) Romská hudba a umění v minulosti a dnes Rozsah práce hlavní text min. 3 normo-strany, max. 5 normo-stran (1800 znaků včetně mezer = 1 normo-strana), citační styl APA, styl písma patkové - dle vůle, velikost písma 12. Vyberete si jedno téma, které zpracujete dle zadání a dodržíte strukturu odborné eseje. Požaduji využíti odborní romistické literatury starší i novější literatury z této oblasti, poznatky z přednášek a semináře Romologie 1, využití jenom odborných článků. Nehodí se články na webových stránkách, bez uvedení autora a data vydání.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195
Rozvrhové akce předmětu: Základy romologie 1 (SZ9BP_ZRM1)
 • LITERATURA:
 • * DAVIDOVÁ, EVA Bez kolíb a šiatrov. Košice: Východoslovenské vydavatelstvo, 1965.
 • * DAVIDOVÁ, EVA Cesty Romů - Romano drom 1945-1990. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995.
 • * DAVIDOVÁ, EVA Romové a česká společnost: hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001.
 • * HORVÁTHOVÁ, EMÍLIA Cigáni na Slovensku. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 1964.
 • * HÜBSCHMANNOVÁ, MILENA Šaj pes dovakeras - Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
 • * NEČAS, CTIBOR Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939-1945. Brno: UJEP, 1981.
 • * NEČAS, CTIBOR Nemůžeme zapomenout: nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských pamětníků. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994.
 • * HÜBSCHMANNOVÁ, MILENA Goďaver lava phure Romedar - Moudrá slova starých Romů. Praha: Apeiron, 1991.
 • * PAVELČÍKOVÁ, NINA Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975). Ostrava: FF OU, 1999.
 • * BALVÍN, JAROSLAV A KOL. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996.
 • * BALVÍN, JAROSLAV A KOL. Romové a majorita. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997.
 • * ŠEBKOVÁ, HANA Bacht the balvaj pheňa hin - Štěstí a vítr jedno jsou. Příchovice: Buk, 2003.
 • * ŠEBKOVÁ, HANA; ŽLNAYOVÁ, EDITA Romaňi čhib. Praha: Fortuna, 2001.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ9BP_ZRM1