TI1007 Aplikace počítačové grafiky

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy zpracování grafiky na počítači, rozdíly a využití vektorové a rastrové grafiky; 2. využívat funkce vektorových editorů k návrhu tvorbě tiskovin a počítačové grafiky včetně tiskového výstupu a exportu; 3. využívat funkce rastrových a vektorových editorů k tvorbě počítačové grafiky a grafických prvků pro využití na webu a v prezentacích; 4. zpracovávat digitální fotografii, upravovat vady obrazu, provádět retuše a jednoduché fotomontáže s využití rastrových grafických editorů; 5. orientovat se v oblasti tvorby 3D grafiky, vytvářet jednoduché scény pomocí základních primitiv, technik extrudování a práce s prostorovými křivkami včetně nasvětlení, materiálů a renderování; 6. využívat znalosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky k přípravě výuky pro základní školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy zpracování grafiky na počítači, rozdíly a využití vektorové a rastrové grafiky; 2. využívat funkce vektorových editorů k návrhu tvorbě tiskovin a počítačové grafiky včetně tiskového výstupu a exportu; 3. využívat funkce rastrových a vektorových editorů k tvorbě počítačové grafiky a grafických prvků pro využití na webu a v prezentacích; 4. zpracovávat digitální fotografii, upravovat vady obrazu, provádět retuše a jednoduché fotomontáže s využití rastrových grafických editorů; 5. orientovat se v oblasti tvorby 3D grafiky, vytvářet jednoduché scény pomocí základních primitiv, technik extrudování a práce s prostorovými křivkami včetně nasvětlení, materiálů a renderování; 6. využívat znalosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky k přípravě výuky pro základní školy.
Osnova
  • 1. a 2. týden: Teoretická východiska zpracování počítačové grafiky, pojmy, principy, ukázky, zásady a možnosti. 3. a 5. týden: Zpracování vektorové grafiky, procvičování, samostatná práce. 6. a 8. týden: Zpracování rastrové grafiky a digitální fotografie, procvičování samostatná práce. 9. a 11. týden: Zpracování 3D grafiky v grafickém editoru, procvičování a samostatná práce. 12. týden: Využití počítačové grafiky ve výuce na základních školách
Literatura
  • HORNÝ, Stanislav. Počítačová grafika. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2010, 179 s. ISBN 9788024511047. info
  • ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005, 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info
Výukové metody
cvičení, samostatné práce
Metody hodnocení
Zpracování praktických úkolů z oblastí vektorové, rastrové a 3D grafiky, samostatná práce, teoretický test.
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2996
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.