TI1021 Technika a technické vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Technika a technické vzdělávání se zaměřuje na techniku jako složku lidské kultury. Obsahem předmětu je pohled do historie techniky a technického vzdělávání, vztah techniky k jiným činnostem, náhled na osobnost učitele v oboru technická a informační výchova. Důraz je kladen na seznámení s historii techniky prostřednictvím odborné literatury. V rámci předmětu je naplánována exkurze do technického muzea. Jsou zmíněny technická centra mládeže jako centra technické vzdělanosti, ICT a didaktické učební pomůcky jako prostředky k rozvoji technického vzdělávání.
Porozumění historii techniky podává ucelené poznatky o důležitém prvku lidské společnosti.Technika a technické vzdělávání je důležitou složkou vzdělanosti učitele technické a informační výchovy na ZŠ.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout techniku jako složku lidské kultury;
- popsat stručnou historii techniky a technického vzdělávání, vztah techniky k jiným činnostem;
- navrhnout exkurzi do technického muzea;
- analyzovat a využívat ICT a didaktické učební pomůcky jako prostředky k rozvoji technického vzdělávání;
Osnova
 • 1. pohled do historie techniky a technického vzdělávání,
 • 2. technika jako složka lidské kultury - historie objevů a vynálezů,
 • 3. technika a její vztah k jiným oblastem lidské činnosti - kultura, filozofie, psychologie, politika, ekonomika, ekologie, architektura, umění, atd.,
 • 4. technika ve stavebnictví, strojírenství a zemědělství,
 • 5. osobnost učitele v oboru technická a informační výchova,
 • 6. technická muzea v ČR a zahraničí a jejich využití v pedagogické praxi,
 • 7.technická centra pro mládež,
 • 8. ICT v technice (informace, informační systémy, výpočetní a komunikační technika),
 • 9. didaktická technika a učební pomůcky (výukové modely a reálná zařízení).
 • Sylabus seminářů:
 • 1. a 2. týden: Pohled do historie techniky a technického vzdělávání.
 • 3. a 4. týden: Technika jako složka lidské kultury - historie objevů a vynálezů.
 • 5. a 6. týden: Technika ve stavebnictví, strojírenství a zemědělství - historie objevů a vynálezů.
 • 7. a 8. týden: Technická muzea v ČR a zahraničí a jejich využití v pedagogické praxi.
 • 9. a 10. týden: Osobnost učitele v oboru technická a informační výchova, technická centra pro mládež.
 • 11. a 12. týden: ICT v technice (informace, informační systémy, výpočetní a komunikační technika), didaktická technika a učební pomůcky. 1st view of the history of technology and technical education,
Literatura
  povinná literatura
 • HLUŠIČKOVÁ, Hana (ed.). Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, 617 s. ISBN 80-7277-042-X.
 • PATURI, Felix R. Kronika techniky. 1. čes. vyd. Praha: Fortuna Print, 1993,651 s. Edice Kronik.
 • SOUCHOPOVÁ, Věra a Karel STRÁNSKÝ. Tajemství dávného železa II: k počátkům přímé výroby železa z rud = Secretof early iron II : tothebeginningofthe direct methodof iron production. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011. Studie z historie techniky a průmysl
 • BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: Aisis, 2003. 122 s. ISBN 8023901060. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. ISBN 8021026413. info
Výukové metody
přednášky, skupinový projekt a následná prezentace, exkurze do technického muzea
Metody hodnocení
závěrečný projekt na téma exponátu z technického muzea, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/TI1021