TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jitka Řehořová (cvičící)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI9001/1: Čt 10:00–11:50 učebna 47, J. Řehořová
TI9001/2: Čt 12:00–13:50 učebna 47, J. Řehořová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností práce s prvky lidových tradic a řemesel v rozsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Ve cvičeních se studenti seznámí s lidovými tradicemi a řemesly v jednotlivých regionech probíhajících v průběhu kalendářního roku. Tyto znalosti pak aplikují při realizaci zvykoslovných (obyčejových) předmětů z přírodnin a technických materiálů. Dále si student osvojí zásady práce s pracovními pomůckami a nástroji a bezpečnosti a hygieny práce v pracovním vyučování.
Výstupy z učení
Studenti: Orientují se v lidových tradicích a řemeslech vhodných k aplikaci do pracovního vyučování. Navrhnou a popíšou pracovní pomůcky a nástroje používané při tvorbě zvykoslovných předmětů. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce. Zhotoví zvykoslovné (obyčejové) předměty inspirované tradičními řemesly a lidovými zvyky.
Osnova
  • Sylabus cvičení: Možné výrobky : origami, miska z papírmašé, dřevěná razítka, potisk a dekor látkových tašek, čepička z vlněné příze, tašky (obaly) na mobil či tablet z plsti, zápisník s dřevěnými deskami, domácí kosmetika, ježeček z kávových zrn, domečky z polymerní hmoty (svícen /váza/ stojánek / dóza na drobnosti), pompom koberečky, oplétaná sklenice sisalem coby váza, betonové květináče, svícny ze sádry, kovová vykrajovátka, formičky na odlévání čokolády, (křišťálová pryskyřice) a mnoho dalšího. 1. - 4. týden: Práce s přírodními materiály, tematické využití technik podle ročních období. 5. - 8. týden: Práce s papírem - skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru. 9. - 12. týden: Práce s technickými materiály – techniky drátování a oplétání, vakuování, polymerové hmoty.
Literatura
  • VONDROVÁ, Petra. Výtvarné náměty pro čtvero ročních období : pro děti ve věku od 4 do 10 let. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2016. 157 stran. ISBN 9788026211457. info
  • VONDROVÁ, Petra. Tvoříme z věcí kolem nás : pop-art pro děti. Brno: Computer Press, 2004. 41 s. ISBN 8025111490. info
  • KARPETOVÁ, Barbara a Kateřina ŽALSKÁ. Nenuda : v duchu českých tradic. Photo by Pavel Štecha. 1. vyd. Praha: Prostor, 1996. 55 s. ISBN 8085190397. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Ve cvičení studenti aplikují získané vědomosti a teoretické poznatky na cvičných výrobcích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/TI9001