VV2RC_KR1 Kresba I

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Elementární kresebné postupy a prostředky studijní kresby. Schopnost objektivního pozorování skutečnosti a jejího vyjádření kreslířskými prostředky. Zobrazovací metody. Kreslířské techniky, nástroje a materiály. Rozvíjení kreslířských dovedností při zachování autentičnosti výtvarného rukopisu a individuality pohledu. Výrazové prostředky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výrazové vlastnosti kresby. Kompozice. Individuální poetika. Stylizace.
Osnova
 • Elementární kresebné postupy a prostředky studijní kresby. Schopnost objektivního pozorování skutečnosti a jejího vyjádření kreslířskými prostředky. Zobrazovací metody. Kreslířské techniky, nástroje a materiály. Rozvíjení kreslířských dovedností při zachování autentičnosti výtvarného rukopisu a individuality pohledu. Výrazové prostředky v kresbě.
Literatura
 • Renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba (Variant.) : Umění italské renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba. info
 • WELTONOVÁ, Jude, Colin GRIGG a Elisabeth WATERSOVÁ. Kresba :průvodce mladého umělce. Vyd. 1. Praha: Cesty, 1996. 85 s. ISBN 80-7181-090-8. info
 • ESCHER, Maurits Cornelis. Grafika a kresba. Bratislava: Slovart, 1992. 16 s. : il. info
 • JASANOVÁ, Nadja. Hudba, pohyb, kresba, slovo. 2. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1992. 87 s. ISBN 80-85521-08-3. info
 • KLIVAR, Miroslav a Miloslav POLCAR. Kresba v životě člověka : funkce a netradiční techniky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 120 s. : i. info
 • TROJAN, Raoul. Výtvarné materiály a techniky vhodné pro práci ve výtvarné výchově. 1, Kresba a grafika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 77 s. : il. info
 • KLEINER, František. Kresba : metodické poznámky ke studiu kresby. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 81. s. : i. info
 • KUCHAŘ, Radim. Kresba, malba, grafika : pro lidové školy umění. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 48 s., [40. info
 • STÖCKELOVÁ, Gabriela. Česká kresba v I.ŞpoloviněŞXVIII.Şstoletí : příspěvek k problematice českého barokního malířství v období 1680-1750. 1958. 188 s. info
Výukové metody
názorná metoda,diskuse, obhajoba, kontemplace
Metody hodnocení
písemnaá nebo ústní obhajoba seminárních prací
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV2RC_KR1