VV6001 Seminář k učitelské praxi 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0.5/0. 3x90 minut při Učitelské praxi 2 a 2x135 minut při Učitelské praxi 3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 , KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , AJ6001 Seminar on Practice 2 , Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , De6001 Seminář k učitelské praxi 2 , FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2 , MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 , NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 , TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2 )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,AJ6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,Vi6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe realizované v rámci předmětu Učitelské praxe 2 a Učitelská praxe 3 a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti ve vztahu ke své učitelské praxi. Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky budou zváni také vybraní cviční učitelé. Na konci předmětu student bude: 1) lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři – s ohledem na průběh diskusí v semináři dokáže např. pojmenovat a vyhodnotit rozdíly mezi různými způsoby didaktické transformace učiva; 2) cíleně využívat reflexi (a sebereflexi) jakožto nástroj profesního učení – dokáže např. vysvětlit silné a slabé stránky svého pedagogického (a specificky didaktického) výkonu a navrhnout konkrétní opatření pro jejich další pozitivní rozvoj.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení; - lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři.
Osnova
  • • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • skupinová práce s profesním portfoliem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení se zřetelem k oborově didaktickému aspektu práce učitele
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky a profesním portfoliem.
Metody hodnocení
• aktivní účast v semináři (80%); • průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio).
Informace učitele
Jednooboroví studenti si tento předmět zapisují během studia dvakrát, poprvé spolu s předmětem Učitelská praxe 2 a podruhé spolu s předmětem Učitelská praxe 3. Dvouoboroví studenti si zapíší předmět během studia jedenkrát v návaznosti na jeden svůj studovaný obor (v jarním semestru spolu s Učitelskou praxí 2) a jedenkrát v návaznosti na druhý svůj studovaný obor (v podzimním semestru spolu s Učitelskou praxí 3).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.