VV8MP_A1 Ateliér 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (přednášející)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. (přednášející)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Hana Novotná, Ph.D., M.A. (cvičící)
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Ovčáčková (pomocník)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
umělecko pedagogické zkušenosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student se zaměří na jeden výtvarný obor a zpracuje projekt podle zadání vybraného pedagoga. Forma výuky: individuálního zadání a konzultace. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost a kreativitu studentů.
Osnova
 • Student se zaměří na jeden výtvarný obor a zpracuje projekt podle zadání vybraného pedagoga. Forma výuky: individuálního zadání a konzultace. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí činnost a kreativitu studentů.
Literatura
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 80-85808-49-8. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. 87 s. ISBN 80-85808-30-7. info
 • ZHOŘ, Igor. Oleg Sus a Křížovnická škola. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0122-5. info
 • ZHOŘ, Igor. Úvaha nad komplexní estetickou výchovou. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. ISBN 80-704207-9-0. info
 • ZHOŘ, Igor. Vysoká škola výtvarných umění - brněnský sen a skutečnost. Brno: Moravská galerie, 1994. ISBN 80-7027-007-1. info
 • ZHOŘ, Igor. Princip seriality aneb standardizace jedinčného. Brno: Moravská galerie, 1993. ISBN 80-7027-026-8. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • ZHOŘ, Igor. Klíče k sochám : čtení o sochách a sochařích. Praha: Albatros, 1989. info
 • ZHOŘ, Igor. Historie výtvarných škol v Brně a jejich podíl na umělecké situaci města v posledních šesti desítiletích. 1967. 292 s. info
Výukové metody
diskuse, projektování
Metody hodnocení
závěrečný projekt - písemná nebo ústní obhajoba semestrální práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_A1