VV8MP_Kom2 Komunikace se současným uměním 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu se student orientuje v základech interpretace výtvarného díla a je schopen samostatné teoretické reflexe
Osnova
  • interpretace výtvarného díla galerijní animace soukromé galerie muzeum umění
Literatura
  • HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8. info
  • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
Výukové metody
praktická cvičení v galerii, teoretický seminář
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV8MP_Kom2