VV8MP_SDU2 Seminář k dějinám umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_SDU2/01: Po 18:00–19:50 učebna 1, O. Navrátil
Předpoklady
Student má přehled o vývoji umění od pravěku po současnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student rozumí úloze a základním metodám oboru dějiny umění a dalších oborů (umělecká kritika) a je schopen je vysvětlit. Student rozumí významu a specifikům výuky dějin umění ve výtvarné výchově a je schopen je vysvětlit. Student je schopen vhodně didakticky transformovat poznatky dějin umění a dalších oborů pro potřeby konkrétní výukové praxe.
Osnova
  • 1.Podstata a cíle dějin umění a dalších oborů zabývajících se uměním 2.Základní metody dějin umění 3.Postavení a úloha dějin umění ve výtvarné výchově. 4.Didaktická transformace poznatků dějin umění pro potřeby pedagogické praxe ve výtvarné výchově.
Literatura
  • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
  • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 9788072099528. info
  • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
  • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s. ISBN 9788021042476. info
  • GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme? Praha: NLN, 2014. 323 s. info
  • FRANTA, Jiří a Ondřej HORÁK. Proč obrazy nepotřebují názvy? Praha. : Labyrint, 2014. 100 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, skupinová práce, diskuze, návrh a tvorba komiksů zprostředkujících dějiny umění žákovské cílové skupině, formulace návrhů výuky.
Metody hodnocení
Návrh výuky dějin umění ve výtvarné výchově. Písemný test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV8MP_SDU2