VVb003 Dějiny umění 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–16:50 učebna 50
Předpoklady
Dějiny umění Vývoj výtvarné kultury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny umění 1 tvoří spolu s navazujícími předměty (Dějiny umění 2, Dějiny umění 3 a Dějiny umění 4) primární přehledový kurz dějin umění. Poskytují základní informace o uměleckých epochách, klíčových dílech a tvůrcích, jejich širším kulturním pozadí. Rozvíjí pochopení vývoje umění, jeho významu pro společnosti minulých dob a současnosti, schopnost samostatné interpretace a prezentace poznatků a závěrů. Stávají se odrazovým můstkem pro další studium dějin umění a přípravu k jejich výuce.
Výstupy z učení
Student je schopen po absolvování předmětu:
- vyjmenovat základní etapy vývoje umění pravěku a starověku, klíčová díla a osobnosti;
-interpretovat umělecká díla na pozadí kulturních, historických a dalších jevů a jejich proměn;
-ocenit význam umění pro společnost a svůj osobní rozvoj;
-získané informace dále předávat;
Osnova
 • úvod do dějin umění
 • umění paleolitu
 • umění neolitu
 • umění starověkého Egypta, Mezopotámie, Blízkého a Středního východu
 • mínojské a mykénské umění, umění antického Řecka
 • umění Etrusků a římské říše
 • raně křesťanské umění
Literatura
 • SVOBODA, Jiří. Počátky umění. 1. vyd. Praha, Česká republika: Academia, 2011. 335 s. ISBN 978-80-200-1925-7. info
 • LEWIS-WILLIAMS, J. David a D. G. PEARCE. Uvnitř neolitické mysli : vědomí, vesmír a říše bohů. Translated by Alena Faltýsková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 398 s. ISBN 9788020016447. info
 • LEWIS-WILLIAMS, David. Mysl v jeskyni. Praha: Akademia, 2007. 402 s. ISBN 978-80-200-1518-1. info
 • PEDLEY, John Griffiths. Greek art and archaeology. 2nd ed. London: Laurence King, 1998. 384 s. ISBN 1856691098. info
 • CHÂTELET, Albert a Bernard Philipp GROSLIER. Světové dějiny umění : malířství, sochařství, architektura, užité umění. České vyd. 1. Praha: Agentura Cesty, 1996. 784 s. : i. ISBN 80-7181-055-X. info
 • BENDA, Klement. Dějiny českého výtvarného umění. [D.]Ş1. [Č.]Ş1, Od počátků do konce středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 397 s, : i. info
 • BOARDMANN, John. Řecké umění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975. 249 s. info
 • STRONG, Donald E. Antické umění. Praha: Artia, 1970. info
 • Encyklopedie Umění pravěku a starověku : Umění pravěku a starověku : encyklopedie (Variant.). Edited by René Huyghe. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 436 s. : i. info
Výukové metody
přednáška, konzultace, diskuze
Metody hodnocení
analýza a prezentace zadaného tématu (skupinová práce 2-3 studentů), povinná docházka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb003