VVb005 Dějiny umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Dějiny umění Vývoj výtvarné kultury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz rozšiřuje znalosti a prohlubuje pochopení středověkého umění. Na jeho konci bude student schopen porozumět a vysvětlit členění, podoby a proměny umění středověku. Vedle základních faktů bude interpretovat náboženské, historické a další pozadí proměn uměleckých forem. Získané informace dokáže dále předávat, aplikovat v náhledu na své okolí a využívat k orientaci v osobním tvořivém rozvoji.
Výstupy z učení
Student je schopen po absolvování předmětu:
- vyjmenovat základní etapy vývoje umění středověku, klíčová díla a osobnosti;
-interpretovat umělecká díla na pozadí kulturních, historických a dalších jevů a jejich proměn;
-ocenit význam umění pro společnost a svůj osobní rozvoj;
-získané informace dále předávat;
Osnova
  • charakteristika středověku a jeho základních fází
  • náboženství, kultura a historie středověku ve vztahu k umělecké tvorbě
  • byzantské umění
  • předrománské umění
  • románské umění
  • gotické umění
Literatura
  • Románské umění : architektura - sochařství - malířství. Edited by Rolf Toman, Translated by Jan M. Heller - Miroslav Koláč - Jiří Ma. První vydání. [Praha]: Slovart, 2006. 480 stran. ISBN 8072097652. info
  • BARTLOVÁ, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 150 s. ISBN 8021032960. info
  • Gotika : architektura - plastika - malířství. Edited by Rolf Toman, Photo by Achim Bednorz. 1. české vyd. V Praze: Slovart, 2000. 521 s. ISBN 8072092480. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, konzultace
Metody hodnocení
prezentace, esej, písemný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.